Skjoldungelandet. Foto: Kristoffer Juel Poulsen.

56 millioner kroner til friluftsprojekter

686 projekter fik i 2023 tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv.
 

Del denne artikel

Tekst og foto af Conny Probst.

NATUREN: Udlodningsmidler til Friluftsliv støtter initiativer, der forbedrer mulighederne for befolkningens alsidige friluftsliv og naturforståelse.
En række af de støttede projekter er sammenhængende projekter, hvor tiltag for klimatilpasning, naturgenopretning, naturpleje, drikkevandssikring, skovrejsning osv. samtænkes med nye muligheder for friluftsliv.
I Lejre Kommune blev der i 2023 uddelt støtte til blandt andet EIF Ny Tolstrup, der fik 350.000 kroner i tilskud til etablering af rekreativt område til ophold, leg og bevægelse i naturen. Målgruppen er lokale borgere, efterskole, asylcenter, FDF’ere m.fl.
Nationalpark Skjoldungernes Land fik 250.000 kroner i tilskud til treårigt projekt, hvor frivillige inddrages i naturpleje på arealer rundt om i nationalparken med særligt potentiale for biodiversitet. Lokale borgere, herunder sårbare børn og unge fra institutioner, inviteres til at indgå i naturplejefællesskaber samt deltage i arrangementer med naturformidling.
Nationalpark Skjoldungernes Land fik tillige et tilskud på 29.900 kroner til to arrangementer med mad over bål, bålsamtaler, historiefortælling om dyrelivet om natten og overnatning i det fri. Målgruppen er naturuvante familier, unge og voksne.
Lyndby Havn fik 125.000 kroner i tilskud til etablering af handicapvenlige molehoveder samt slæbested, der forbedrer adgangen til fjorden for lystfiskere, kajakroere og sejlende.
Kosmisk Kulturselskab fik 20.000 kroner i tilskud til 12 åbne arrangementer med lanternevandringer, fuldmåne kunstværker og fortællinger i mørket. Målgruppen er både børn og voksne.
I alt fik mellem 11 og 15 projekter i Lejre Kommune tilskud fra udlodningsmidlerne.


Tre temaer
Der gives tilskud til lokalt forankrede projekter inden for tre forskellige temaer: ”Fysiske rammer for friluftsliv”, ”Vandfriluftsliv” og” Børn og unges friluftsliv”.
Der kan søges om støtte fra 20.000 kroner.
Midlerne stammer fra overskuddet i Danske Lotteri Spil A/S og et fastsat udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S.
Næste frist er 15. september 2024.

 

 


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig