Værdi er noget, vi skaber sammen!

Læsere og annoncører fortjener og har brug for et fysisk magasin, der tager udgangspunkt i et seriøs, troværdigt, vedkommende og professionelt redaktionelt indhold.

LejreMagasinet omdeles til alle husstande i Lejre Kommune og holder sit fokus på Lejre – og kun Lejre, Vores sted*. Vores høje redaktionelle niveau er en kombination af betalt -og ikke betalt spændende indhold ledsaget af et moderne og stilrent design og format, hvor en lav annonceprocent og flotte redaktionelle billeder bidrager til en samlet visuel oplevelse.

Vi har fokus på vores klimaaftryk og søger at skåne miljøet mest muligt. Derfor trykkes magasinet på det bedste og hvidest mulige miljørigtige papir. LejreMagsinet udkommer i alt 12 gange om året.

Magasinets høje kvalitet i både indhold og design sikrer, at LejreMagasinet altid er interessant for borgerne, virksomheder, foreninger, kirke- og kulturliv i hele Lejre Kommune. Kun på den måde sikrer vi, at vores annoncører får succes, når de vælger at samarbejde med os.

Men et fysisk magasin gør det naturligvis ikke alene. Derfor går vi pr. 1. august 2023 i luften med LejreMagasinets digitale sidestykke – www.mitlejre.dk, der ikke blot bliver en digital udgave af LejreMagasinet, men i særlig høj grad også, et lokalt nyhedsmedie, hvor de vigtigste lokale nyheder opdateres op til flere gange dagligt. Mitlejre.dk vil også indeholde historiske artikler, gode links og en omfattende kultur- og begivenhedskalender,

Vi taler meget om vigtigheden af trivsel og miljø i vores samfund. Og det er vigtigt! Men ønsker vi at gennemføre disse tanker, kræver det et samspil mellem alle spillerne i et lokalsamfund.

Og spillerne i et lokalsamfunds liv er kommunen, borgerne, erhvervslivet, forretningslivet, kultur- forenings- og sportslivet.

Kort sagt har alle medvirkende spillere i Lejre Kommune en vital betydning for vores lokalsamfunds trivsel og velvære.

LejreMagasinet er allerede en aktiv medspiller i dette game.

Vi gør det muligt for erhvervslivet og de lokale handlende at kunne markedsføre sig overfor kommunens borgere til en attraktiv pris, både i den fysiske udgave af LejreMagasinet men i høj grad også på vores digitale portal www.mitlejre.dk.

Det er helt essentielt for et lokalsamfund, at borgerne støtter det lokale erhvervs -og forretningsliv – og omvendt – både nu og i fremtiden, med det fælles mål, at videreføre tanken om nødvendigheden af et stærkt fællesskab mellem borgerne og forretningslivet.

Værdi kommer ikke af ingenting – værdi er noget vi skaber sammen!

Klaus W. Rasmussen (foto følger)
udgiver og ansvarshavende

Om Klaus W. Rasmussen:

Jeg er født på Frederiksberg i 1964. Levede de første år af min barndom i Albertslund og flyttede til Lejre i 1972. Flyttede fra Lejre til Nordsjælland i 1981 og vendte tilbage til Lejre i 1996.  Jeg er far til to piger, der begge har gået på lokale skoler. De er i dag begge voksne.

Om Klaus W. Rasmussen:

Jeg er født på Frederiksberg i 1964. Levede de første år af min barndom i Albertslund og flyttede til Lejre i 1972. Flyttede fra Lejre til Nordsjælland i 1981 og vendte tilbage til Lejre i 1996.  Jeg er far til to piger, der begge har gået på lokale skoler. De er i dag begge voksne.

Jeg har været i lokalavisbranchen siden 1981 og startede som juniorkonsulent på Albertslund Posten – en af landets mest roste og omtalte lokalaviser. Avisen blev i år 2000 solgt til Politikens Lokalaviser, som valgte at ansætte mig som øverste leder af avisen.

I 2007 blev jeg tilbudt at stå i spidsen for et nyt avisprojekt i Roskilde, hvilket var en så spændende og udfordrende mulighed, jeg ikke kunne sige nej til. Projektet hed Fjordbyerne og var en ny og anderledes lokalavis, der skulle dække hele Roskilde Kommune.

I 2009 blev Fjordbyerne solgt til Roskilde Avis, som på det tidspunkt var et fællesejet selskab mellem Sjællandske Medier og Politikens Lokalaviser. Ledelsen bag det delejede selskab valgte desværre af fyre de fleste af Fjordbyernes medarbejdere og valgte blot at tilbyde to medarbejdere ansættelse på Roskilde Avis. Jeg var en af de to.

Roskilde Avis valgte at indsætte mig som produktionschef for alle deres udgivelser. Ansættelsesforholdet på Roskilde Avis sluttede i 2012 og med det, var det blevet tid til at forfølge mine arbejdsmæssige drømme. I mine unge år på Albertslund Posten havde jeg lært, hvordan man laver en ”rigtig” lokalavis. En avis, der satte læsere og annoncører i centrum og hvor næste træk ikke altid handlede om optimering af overskud – men ofte om hvordan vi skabte et lokalt medie, som borgerne ville tage til sig, som deres eget og som de ville betragte som en uundværlig del af deres liv og hvedag i byen.
Med den drøm in mente, startede jeg i 2012 Lejre Lokalavis, som hurtigt vandt anerkendelse blandt læsere og annoncører i Lejre. Lejre Lokalavis var anderledes og gjorde en masse ting anderledes. Lejre Lokalavis havde en lav annoncedækning til stor glæde for både annoncører og læsere – men som også gav os mulighed for at arbejde på et mere moderne og spændende design.

Dansk Journalist Forbund valgte i 2013 at tildele mig deres Hæderspris. De begrundede deres valg med bl.a. at Lejre Lokalavis imod al sund fornuft, valgte at udgive en ny lokalavis i et meget presset marked og især, at LejreLokalavis havde et friskt, luftigt og meget moderne design med stor fokus på billedsiden.

I 2017 henvender lokale kræfter i Skibby sig til mig og spurgte, om jeg ville lave en ny lokalavis i Skibby, som skulle være lige så god som Lejre Lokalavis. Kort tid efter er Hornsherred Lokalavis en realitet. sagde jeg ja til at blive medudgiver af endnu et nyt avisprojekt i Roskilde – Paperboy.

I 2018 henvender Sjællandske Medier adm. direktør Torben Dalby sig til mig med ønske om at overtage Lejre Lokalavis og fusionere denne med Midtsjællands Folkeblad – de stillede dog et ufravigeligt krav – jeg skulle stå i spidsen for fusioneringen og tage ansættelse som direktør i det nye selskab. Efter en succesfuld fusionering, som blandt omfattede lukning af MidtTryk i Tølløse, lukning af Midtsjællands Folkeblad og desværre en del afskedigelser af medarbejdere, var min opgave dybest set udført i slutningen af 2019 – og ansættelsesforholdet ophørte.

Efter et par ”sabbatår”, blev jeg kontaktet af flere borgere og erhvervsledere fra Lejre Kommune, der ønskede, at jeg ”kom tilbage” og lavede noget nyt og godt. Noget der kunne skabe værdi, for både læsere og annoncører. Efter grundige overvejelser viste det sig hurtigt, at beslutningen egentlig ikke så svær. Selvfølgelig ville jeg gerne lave en ny udgivelse i Lejre – min by.

Den 1. december 2022 udkom første udgave af LejreMagasinet.

Redaktør Conny Probst

Om Conny Probst

Jeg er født og opvokset på Amager og flyttede til Hvalsø i 1981.

Det meste af mit arbejdsliv har været inden for avisverdenen. Jeg har været ansat hos LNB, Lokalavisernes Nyhedsbureau i en årrække, inden jeg skiftede til Midtsjællands Folkeblad, der dengang var privatejet.

Redaktør Conny Probst

Om Conny Probst

Jeg er født og opvokset på Amager og flyttede til Hvalsø i 1981.

Det meste af mit arbejdsliv har været inden for avisverdenen. Jeg har været ansat hos LNB, Lokalavisernes Nyhedsbureau i en årrække, inden jeg skiftede til Midtsjællands Folkeblad, der dengang var privatejet.

Efter en kort afstikker til Dansk Golfunion, hvor jeg var kommu­nikations­medarbejder, blev jeg ansat som journalist på Venstrebladet­/Nordvestnyt, hvor jeg arbejdede i 19 år. Først på lokalredaktionen i Tølløse, og -da den lukkede – på redaktionen i Holbæk.

Første gang, Klaus’ og mine veje krydsede hinanden, var, da han ejede Lejre Lokalavis og Hornsherred Lokalavis og havde brug for en, der kunne assistere med det journalistiske.

Jeg har været journalist/redaktør på Hornsherred Lokalavis siden 2017. Da Klaus kontaktede mig og fortalte om sine ideer om et husstandsomdelt magasin i hele Lejre Kommune, behøvede jeg ingen betænkningstid. For Lejre har brug for et magasin, der sætter fokus på stort og småt i lokalsamfundet.