Annoncer, priser og teknisk information

Både i LejreMagasinet og på vores website mitlejre.dk findes der flere forskellige attraktive annonceringsmuligheder. Du er meget til at hente vores prisliste, som du finder længere nede her på siden. I den finder du generel information omkring de mange muligheder vi tilbyder dig som annoncør i både Magasinet og på vores website – du er også meget velkommen til at ringe eller skrive til os. De muligheder, der er skitseret i vores prisliste, er blot vejledende. Udgangspunktet er i virkeligheden, at der næsten ikke er noget, der ikke kan lade sig gøre.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Udgivelser, annoncepriser og teknisk information

LejreMagasinet MitLejre udkommer en gang om måneden til samtlige husstande i hele Lejre Kommune. Nedenfor kan du se alle de planlagte udgivelser i 2024 og 2025, herunder også vores kommende kommunalvalgs-magasin, der bliver en selvstændig særudgivelse – kontakt os gerne for nærmere information omkring afleveringsfrister til den enkelte udgivelse.


Se vores gældende 2024 prisliste, klik på de tre prikker til højre i panelet for at  hente prislisten til din enhed eller tryk på de “fire pile” i panelet, for at se pislisten på fuld skærm.

LejreMagasinet er klar til det kommende Kommunalvalg 2025. Læs meget mere om, hvad vi gør i vores 12 siders valgfolder, som du ser herunder.
Du kan læse den her på siden – forstørre ved at klikke på de fire pile i panelet under folderen -eller download den til din enhed – klik blot på de tre prikker i samme panel, under folderen.


UDGIVELSER 2024:

 • Januar udkommer den 27. december (2023).
 • Februar udkommer den 1. februar.
 • Marts udkommer den 28. februar.
 • April udkommer den 27. marts.
 • Maj udkommer den 2. maj.
 • Juni udkommer den 6. juni. 
 • Juli udkommer den 4. juli. 
 • August udkommer den 1. august.
 • September udkommer den 5. september.
 • Oktober udkommer den 3. oktober.
 • November udkommer den 31. oktober.
 • December udkommer 28. november.

UDGIVELSER 2025:

 • Januar udkommer den 27. december (2024).
 • Februar udkommer 30. januar.
 • Marts udkommer 27. februar.
 • April udkommer 27. marts.
 • Maj udkommer 1. maj.
 • juni udkommer 29. maj.
 • Juli udkommer 3. juli.
 • August udkommer 31. juli.
 • September udkommer 4. september.
 • Oktober udkommer 2. oktober.
 • November udkommer 6. november.
 • VALGMAGASIN uge 46.
 • December udkommer 4. december.

Forretningsbetingelser

Annonceplacering: Bestilte placeringer respekteres i størst muligt omfang, men pladsmæssige eller tekniske forhold kan nødvendiggøre at omplacere, fremrykke eller udskyde annoncer.

Reklamationer

Eventuelle reklamationer skal fremsættes skriftligt senest 6 dage efter annoncens indrykning. Reklamationer over faktureringer skal være os skriftligt i hænde senest 14 dage efter fakturadato. LejreMagasinet, MitLejre og Mediepol Publish påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af trykfejl i tekst eller annonce, print eller online, manglende indrykning eller indrykning i forkert uge.

Betalingsbetingelser

Vejledende: Fakturadato + 8 dage. Vi forbeholder os altid retten til, at kræve forudbetaling. Overskrides betalingsfristen bortfalder alle rabatter, og der beregnes morarente 2% pr. påbegyndt måned. Såfremt indgåede indrykningsaftaler misligholdes, har avisen ret til at efterdebitere for meget ydet rabat.

Fakturagebyr

Fakturaer, der skal sendes med posten, bliver pålagt et fakturagebyr på kr. 80,00. Vi beregner dog ingen gebyr for elektroniske (PDF) fremsendte faktura, her skal vi blot have oplyst e-mailadresse, hvortil vi skal sende fakturaen. Send venligst en e-mail til vores bogholderi bogholder@mitlejre.dk med en mailadresse samt jeres kundenummer, såfremt faktura skal fremsendes elektronisk.

Priser

Alle priser er eksklusiv moms og produktionstillæg.

Der tages forbehold for force majeure, strejke, og andre udefrakommende hændelser uden for LejreMagasinet, MitLejre og eller Mediepol Publishs indflydelse.

Annoncemateriale

Færdigt annoncemateriale skal leveres som PDF-fil og svare nøjagtig til størrelsen på den bestilte annonce. Levering af materiale skal ske via mail. PDF-filen skal overholde standarden for avisproduktion. Information og denne standard kan ses på
www.kankanikke.dk

Alle priser er esklusiv moms.