Puljen kan søges af den enkelte forening eller foreninger i fællesskab.

Puljen kan søges af den enkelte forening eller foreninger i fællesskab.

7 procent til det folkeoplysende foreningsarbejde

Folkeoplysningudvalget har på det seneste møde uddelt 41.000 kroner fra puljen til særlige formål.

LEJRE KOMMUNE: Hvert år afsættes der syv procent af midlerne til det folkeoplysende foreningsarbejde til en pulje til særlige formål. 

Puljen kan søges af den enkelte forening eller foreninger i fællesskab til nye initiativer, udvikling for børn og unge og andre særlige formål, som Folkeoplysningsudvalget skønner er berettiget til ekstra tilskud.

Der ydes maksimalt tilskud på 25.000 kroner. Folkeoplysningsudvalget kan dog i særlige tilfælde dispensere fra denne regel.

I 2022 var der afsat 170.600 kroner. På udvalgets møde medio december var der 139.600 kroner tilbage til fordeling. 

Der var indkommet fem ansøgninger til puljen, heraf fik de fire bevilget tilskud på tilsammen 41.000 kroner.

Naturvejleder
KHKS Håndbold fik 15.000 kroner til drengefræs, et nyt initiativ målrettet børn og unge. 

Foreningen for hjemmebørn fik bevilget 4.500 kroner til et forløb med en naturvejleder. 

Det Danske Spejderkorps Lejregruppe ”Skjoldungerne” fik 11.500 kroner til anskaffelse af sidestykker til mastesejl og Hvalsø Badmintor Club 1981 fik bevilget 10.000 kroner til indkøb af en boldmaskine.  

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig