"Vi skal inspirere hinanden og mødes i fællesskaber. For klimaudfordringerne kræver ikke kun kloge løsninger, men også en fælles indsats. Vores Klimauge kommer godt rundt om det hele – og godt rundt i hele kommunen. Jeg glæder mig til at se det endelige program og gå på opdagelse i alt det, vi kan sammen", siger Grethe Saabye, formand for udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling i Lejre Kommune

“Vi skal inspirere hinanden og mødes i fællesskaber. For klimaudfordringerne kræver ikke kun kloge løsninger, men også en fælles indsats. Vores Klimauge kommer godt rundt om det hele – og godt rundt i hele kommunen. Jeg glæder mig til at se det endelige program og gå på opdagelse i alt det, vi kan sammen”, siger Grethe Saabye, formand for udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling  

Ansøgninger til Klimaugen slutter snart

Den 8. – 17 september holder Lejre Kommune Klimauge. Alle er inviteret med som både deltagere og arrangører.

Tekst af Conny Probst

LEJRE: Med Klimaugen skaber Lejre Kommune muligheder for, at alle kan være medarrangører og deltagere, blandt andet via en samlet sum på 125.000 kroner fordelt på to klimauge-puljer. 

Klimapuljerne kan søges bredt af borgere, virksomheder, foreninger, bylaug m.m. til arrangementer under Klimaugen.

Ansøgninger til den første ansøgningsrunde er behandlet. Der er indkommet ti, hvoraf én efterfølgende blev annulleret af arrangøren. Af de resterende ni ansøgninger har otte fået positivt tilsagn, mens den sidste ansøgning først vurderes endeligt, når administrationen har modtaget uddybende information om arrangementet. 

Der er fortsat midler tilbage i begge puljer, som kan søges til offentlige klimaarrangementer senest den 15. august 2023. 

Klimauge-pulje
Lejre Kommune udbyder to Klimauge-puljer på samlet 125.000 kroner målrettet lokale arrangementer og events. 

Den ene pulje – Den almene Klimauge-pulje – er møntet på borgere, virksomheder, landsbylaug, grundejerforeninger m.m. Der uddeles 75.000 kroner til klimaarrangementer under årets klimauge, og der kan søges op til 7.500 kroner i støtte pr. arrangement. 

Den anden pulje – Klimapuljen for Kultur og Fritid – kan søges af kultur- og fritidslivet. Også her kan der søges støtte på op til 7.500 kroner pr. arrangement. 

Man kan læse mere om de to puljer og ansøgningskriterierne på kommunens hjemmeside under “borgerpuljer”.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig