Lejre Kommunen har foretaget en vurdering af forholdende omkring redestede, og en afvejning af hensynet til beskyttelsen af havørnene, overfor hensynet til publikums benyttelse af skoven.

Lejre Kommunen har foretaget en vurdering af forholdende omkring redestede, og en afvejning af hensynet til beskyttelsen af havørnene, overfor hensynet til publikums benyttelse af skoven.

Begrænset adgang til skoven

Lejre Kommune har besluttet, at dele af Borrevejle Skov i perioder lukkes for offentligheden for at sikre ro til ynglende havørne.

BORREVEJLE: I perioden frem til 1. august 2023 og fra 1. februar til 1. august 2024 lukkes dele af Borrevejle Skov for offentlighedens adgang. 

Herefter revurderes det, om der er behov for en fastholdelse af adgangsbegrænsningen, har Lejre Kommune besluttet. 

Der opsættes skiltning, der oplyser offentligheden om adgangsforbuddet. Og hvis havørnen forlader området, ophæves adgangsforbuddet.

Et egnet habitat

Kommunen har foretaget en vurdering af forholdende omkring redestede, og en afvejning af hensynet til beskyttelsen af havørnene, overfor hensynet til publikums benyttelse af skoven.

Havørnen, der er omfattet af Fuglebeskyttelsesdirektivet, yngler fortrinsvis i gammel løvskov i nærheden af fjorde, kyster og søer, hvor der er rigelige mængder af fisk og vandfugle. 

Roskilde Fjord og de omkringliggende skove og vådområder udgør et egnet habitat for havørnen.

Redebygning
Havørnen er en sky fugl, der er særligt sårbar for forstyrrelser i yngleperioden. 

Hvis ørnen forstyrres, mens den ruger, er der en risiko for at den opgiver reden, og æggene derned ikke udruges.

Havørnepar i Danmark lægger æg i første halvdel af marts, og rugningen indledes. så snart første æg er lagt. 

Rugetiden er omkring en måned, og unger er klar til at flyve fra reden to til tre måneder efter de er klækket.

I 2022 var der forsøg på redebygning i Borrevejle Skov. Der blev fløjet friske grene til reden. Redebygningen resulterede dog ikke i æglægning.

I 2023 er redebygningen genoptaget og der er nu havørne fast på reden. Da havørnene er ved at etablere sig i området, vurderes de særligt sensitive for forstyrrelse.

Der går en offentlig tilgængelig skovvej cirka 90 m fra reden, og en ridesti gårendnu tættere på.

Offentligheden standser langs vejen for at observerer reden, hvilket giver uhensigtsmæssigt meget forstyrrelse.

Lejre Kommune vurderer, at en forstyrrelsesfrizone på op til 300 meter fra reden vil øge chancen for ynglesucces.

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig