Smuk natur i Lejre og masser af beskyttet natur

Den smukke natur skal beskyttes.

Beskyttede naturtyper

Nogle naturtyper nyder særlig beskyttelse i Naturbeskyttelsesloven. Der er ofte tale om naturtyper med en stor mangfoldighed af plante- og dyrearter. Disse områders tilstand må ikke ændres uden tilladelse, men der er mulighed for at foretage naturpleje og naturgenopretning i dem.

LEJRE:

De vigtigste søer i Lejre er:
• Kattinge Søerne
• Avnsø

De vigtigste ferske enge i Lejre er:
• Engene langs Kornerup Å med tilløb
• Engene langs Lejre Å
• Engene langs Elverdamsåen
• Engene i Ejby Ådal

De vigtigste strandenge i Lejre er:
• Engene omkring Bognæs
• Engene på Egernæs

De vigtigste moser i Lejre er:
• Kornerup Mose
• Uglestrup Mose
• Højmosen i Ryegårds Dyrehave
• Dalkilder

De vigtigste overdrev i Lejre er:
• Ejby Ådal
• Ryegård Dyrehave
• Egernæs
• Særløse Overdrev

De vigtigste vandløb og åer i Lejre er:
• Kornerup Å med tilløb
• Lejre Å
• Helligrenden
• Elverdamsåen med tilløb
• Ejby Å
• Garverrenden
• Ellerenden
• Vejlemølle Å

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening Lejre. Foto: Lejre Kommune Vores Sted.

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig