Nu kan man give sin mening til kende om et pilot-projekt i Lejre By.

Biodiversitet og borgerinddragelse

Lejre Kommune har forpligtet sig til at give borgere indflydelse på lokalområdernes grønne arealer. 

Del denne artikel

Tekst af Conny Probst.

LEJRE: I starten af året vedtog kommunalbestyrelsen 10 principper for arbejdet med at skabe mere biodiversitet på kommunens grønne arealer.

Ét af principperne omhandler borgerinddragelse. 

Med vedtagelse af dette princip forpligter Lejre Kommune sig til at give borgere og naboer indflydelse på, hvordan lokalområdets grønne arealer udvikler sig mod mere god natur. 

Geder
I det første projekt vil administrationen inddrage borgerne om et kommunalt areal, der foreslås afgræsset med geder. 

Arealet bør være et areal, som allerede nu er grønt areal, men trænger til naturpleje i form af begrænsning af opvækst af skyggende buske og træer, samt bekæmpelse af invasive arter. 

Afgræsning med geder vil egne sig rigtig godt som naturpleje af et sådant areal.

Lokal opbakning vil have betydning for, om projektet gennemføres.

Geder eller maskiner?
Nu kan man give sin mening til kende om et pilot-projekt i Lejre By. 

 I Lejre By skal gederne i en begrænset periode (i maksimalt fire uger – afhængig af størrelsen på arealet) gå i en indhegning, nærmere bestemt på området ved Allerslev Rådhus.

Her skal de lave naturpleje.
Gederne kan bekæmpe invasive arter og være med til at skabe mere lysåben natur, hvor det ellers kan være svært at komme til med en maskine. 

Derudover kan dyr give oplevelser for børn og voksne i lokalmiljøet. 

I projektperioden vil der ikke være adgang for offentligheden, hvor dyrene græsser, men man kan iagttage dyrenes naturpleje på den anden side af det midlertidige hegn.

Naturpleje med geder er det første af flere naturplejeprojekter med dyregræsning på større kommunale grønne arealer. 

Lejre Kommune ønsker at inddrage kommunens borgere, og man kan derfor nu give sin mening til kende. 

Det gør man ved at svare på, om man vil have geder som en del af naturplejen i Lejre By. 

Man kan komme med sit svar og eventuelle kommentar på vores.lejre.dk helt frem til den 25. maj 2024.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig