Lejre Kommune ønsker at flere borgere engagerer sig- og vil være med til at understørre biodiversiteten i kommunen.

Biodiversitet på kommunale arealer

Lejre Kommune vil gerne have flere borgere til at engagere sig og være med til at understøtte biodiversiteten i kommunen. Politisk vedtagne principper skal danne fundamentet for kommunens grønne drift og sætte rammerne for borgerinddragelsen.

Tekst af Conny Probst.

LEJRE: Lejre Kommune har i de sidste mange år arbejdet med at skabe mere biodiversitet på de kommunale arealer. Blandt andet ved årlige høslæt i samarbejde med lokale landmænd.

Derudover indgår kommunen samarbejder med borgergrupper, der ønsker at øge biodiversiteten i deres lokalområde. 

Nu har kommunalbestyrelsen godkendt en række forslag til principper for drift af kommunale grønne arealer, der skal fremme biodiversiteten. 

Principperne skal fungere som fundament for inddragelse af borgere i driften af grønne arealer.

Administrationen har udarbejdet ti principper for, hvordan der skal arbejdes med kommunens grønne arealer for at øge biodiversiteten:

1. Græsarealer slås ekstensivt og med variation.

2. Lysåben natur bevares.

3. Næringsfattig jord fremmes.

4. Naturen skal selv indvandre. Hvis det er den bedste løsning at så frø,
vælges altid hjemmehørende arter.

5. Der vælges planter og buske, der er hjemmehørende og egnsspecifikke.

6. Gamle og udgåede træer bevares så vidt muligt.

7. Drift af kommunens træer skal også fremme biodiversitet.

8. Arealer skal understøtte det eksisterende og det truede dyreliv.

9. Borgerne inddrages ved nye naturprojekter.

10. Biodiversitetsindsatsen på kommunale grønne arealer samtænkes med kommunens vision, strategier, planer og naturprojekter og med interna-

tionale og nationale målsætninger.

Mere borgerinddragelse
Principperne er allerede implementeret i forbindelse med blandt andet Projekt om Vejkantsnatur og Miljøstyrelsens ”Vild med Vilje”-konkurrence.

Næste skridt er at inddrage borgerne i større omfang, når der sættes nye naturprojekter i gang.

Borgerinddragelse giver borgere og naboer indflydelse på, hvordan lokalområdet udvikler sig. Desuden udgør borgerne en ressource, da det ofte er dem, der kender lokalområdet bedst og kan bidrage både med idéer og som udførende. 

På den måde kan biodiversitetsprojekter forankres lokalt.

Vores.lejre.dk
Den kommunale administration vurderer, at den digitale platform vores.lejre.dk med fordel kan anvendes til at generere ideer og give borgerne muligheder for at komme med forslag. 

Samtidig kan administrationen anvende platformen til at fremlægge projekter og høre borgernes holdninger.

Et eksempel kunne være at eksperimentere med afgræsning af et kommunalt areal i byzone med små geder eller får. 

Gennem vores.lejre.dk kan administrationen beskrive projektideen og afdække, om sådan et projekt vil have opbakning lokalt.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig