Transportministeren lover markante forbedringer i togdriften mellem København og Midtsjælland - men først fra slutningen af 2024

Mødets deltagere set fra venstre mod højre: Thomas Danielsen, Lars Qvist, Henrik Nevers, Hans Henrik Kragh-Nielsen, Kirsten Andersen og Tina Mandrup.  

Borgmester til pendlere: Hold ud det næste år!

Transportministeren lover markante forbedringer i togdriften mellem København og Midtsjælland – men først fra slutningen af 2024

LEJRE: Det var en forsigtigt optimistisk delegation, der forlod transportminister Thomas Danielsens kontor tirsdag eftermiddag. Borgmestrene fra Lejre og Holbæk kommuner, pendlerklubberne fra de samme kommuner samt Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier og rektor på Roskilde Gymnasium havde sat ministeren stævne med ét emne på dagsordenen: Den uregelmæssige og trængte togdrift mellem Midtsjælland og hovedstaden. 

Ministeren forsikrede om, at togdriften vil blive væsentligt bedre fra 15. december 2024. Til gengæld må pendlerne desværre stort set indstille sig på at leve med de nuværende problemer frem til den dato. 

“Vi mødte en meget venlig og lydhør minister, og Thomas Danielsen gav os ret i, at den nuværende situation er helt uholdbar. Men han gjorde det samtidig klart, at der lige nu ikke er så meget, han eller DSB kan gøre ved det. Så hovedbudskabet var med andre ord, at det nok skal blive godt, men at pendlerne først må gå så grueligt meget igennem”, siger Lejre Kommunes borgmester Tina Mandrup efter mødet. 
 

Mens vi venter på dobbeltdækkere og elektrificering  
De nuværende problemer er velkendte for dem, som pendler fra Holbæk, Tølløse, Vipperød, Hvalsø, Lejre og Roskilde: Aflyste tog, for korte togsæt og en hel del forsinkelser på strækningen. Resultatet er, at mange pendlere ikke kan regne med at nå frem eller hjem til tiden. 

Derfor har Hvalsø og Lejre Pendlerklub og Tølløse Pendlerklub intensiveret samarbejdet, og de udtrykte også tilfredshed efter mødet: 
 
“Vi er glade for, at ministeren var lydhør, og at han vil være opmærksom på, hvordan det går på Nordvestbanen”, siger Hans Henrik Kragh-Nielsen og Kirsten Andersen på vegne af de to pendlerklubber.  

Klubberne er i løbende dialog med DSB og Banedanmark, og herfra er meldingen også, at det først bliver rigtig godt, når dobbeltdækkerne igen sættes ind på strækningen i slutningen af 2024. Dobbeltdækkerne vil blive trukket af de nye elektriske lokomotiver, og det bør både give bedre plads til passagererne og mindske risikoen for de tekniske fejl, som IC4-togene plages af. 

“DSB og Banedanmark har lovet os, at de vil holde øje med situationen næste år, og det vil vi holde dem op på”, understreger pendlerklubberne. 
 

Kommunikation og kompensation 
Selv om transportministeren ikke kan gøre meget ved de tekniske problemer, fik han alligevel en opfordring fra Lejre Kommunes borgmester, som blev positivt modtaget: 

“Kommunikation om forholdene er utrolig vigtig her. Jeg er virkelig bekymret for, at mange pendlere kommer til at droppe toget i det kommende år, og vi ved af erfaring, at det så er svært at få dem tilbage. Derfor er det afgørende, at DSB er virkelig tydelig og ærlig i sin kommunikation og gør det klart for alle, at det nok skal blive meget bedre, hvis bare pendlerne holder ud i 2024. Der skal være et incitament til at holde fast i brugen af den kollektive transport som et klimavenligt alternativ til bilen. Det er ikke mindst vigtigt, når det gælder de unge – for de er jo fremtidens pendlere”, siger Tina Mandrup, som også havde et par helt praktiske opfordringer: 
 
“Jeg foreslog ministeren, at passagerer enten skal have en form for kompensation, hvis ikke der er siddepladser til dem, eller mulighed for at købe en billigere ståplads i en tid, hvor der er mangel på togsæt. Hvis jeg til sammenligning havde købt en biografbillet, og jeg så på grund af overbooking blev henvist til en ståplads, ja så ville jeg da ikke betale fuld pris. Jeg kan ikke se, hvorfor det skal være anderledes i toget”, siger Tina Mandrup. 

Pendlerklubberne har tidligere opfordret til, at de gennemkørende tog fra Holbæk og Kalundborg standser ved alle stationer, når andre tog er aflyst. Det ønske blev gentaget på mødet. 

“Det er klart, at det ville give en smule længere rejsetid for dem, der er så heldige at være kommet med toget. Men det er da bedre, end at folk skal stå på perronen efter et aflyst tog og så se et andet tog suse forbi – det føles jo næsten provokerende” tilføjer Tina Mandrup.  

Hun og mødets øvrige deltagere er tilfredse med, at transportministeren nu vil tage hovedbudskaberne videre til DSB, og håber, at de konkrete forslag indarbejdes. 


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig