Skolebørnene i Lejre Kommune skal lære om brandsikkerhed og det sørger Tryg-Fonden og Beredskabsstyrelsen for.

Skolebørnene i Lejre skal lære om brandsikkerhed og det sørger Tryg-Fonden og Beredskabsstyrelsen for.

Brandsmart på skoleskemaet

Hvert år sætter grundskoler over hele landet brandforebyggelse på skemaet i uge 40.

Tekst af Conny Probst

LEJRE: Beredskabsstyrelsen og TrygFonden tilbyder alle landets grundskoler undervisningsmateriale til anvendelse i uge 40. 
Beredskabsstyrelsens undervisningsmateriale ”Lær om brand” er udarbejdet til brug i 0.-1. klasse. 

Det nye materiale ”Brandsmart” erstatter det gamle ”Ild – en farlig ven”. ”Brandsmart” er målrettet 4.-6. klasse. 

”Brandsmart” kommer til at høre under faget natur/teknologi og vil kunne tilgås digitalt fra begyndelsen af september, 2023.

Målet med Beredskabsstyrelsens skolematerialer er, at børn skal lære om ild og brandsikkerhed, så de bliver mere bevidste om farer og kan reagere rigtigt, hvis der opstår brand. 

Alle skoler opfordres til at bestille materialerne og anvende dem i undervisningen.

Flere steder indgår skolerne aftaler med de kommunale brandvæsener om at undervise børnene i brandforebyggelse.

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig