Der er i Lejre Kommunes budget 2024 afsat 10.349.000 kroner til Ungdomsskolen inklusiv Plan B og 4.379.000 kroner til Musik- og Billedskolen.

Budget 2024: to institutioner lægges sammen

I forbindelse med budget 2024 er det besluttet at sammenlægge Lejre Musik- og Billedskole med Lejre Ungdomsskole. 

Del denne artikel

Tekst af Conny Probst.

LEJRE: Sammenlægningen af de to institutioner skal  styrke samarbejdet med blandt andet folkeskolen, idet der kan skabes bedre synlighed og markedsføring af tilbud, færre indgange og lettere adgang til samarbejdspartnere. 

Den formelle sammenlægning, herunder nye bestyrelser, ny organisering af ledelsen, flytning af budget og udvalgsstruktur mv. træder i kraft senest den 1. januar 2025.  

Musik- og Billedskolen

Musik- og billedskolen har 700 tilmeldte aktivitetselever og består af følgende tilbud og indsatser:  

• Musikskole (musikundervisning enten som instrumental- eller holdundervisning.

• Billedskole (undervisning i billedkunst på hold for elever fra 2.-9. klasse).

• Kompagnonundervisning i 0. klasserne. Derudover har Musik og Billedskolen projektledelsen på følgende indsatser:

• Kumult! – Kulturregion Midt og Vestsjællands børnekultursatsning, der involverer hhv. Odsherred, Kalundborg, Slagelse, Sorø, Ringsted og Lejre Kommuner. 

• Ronkedoren. Her afvikles koncerter og udstillinger på plejehjem og botilbud i Lejre Kommune.

• Hvalsø Kulturhus.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen har 1.408 tilmeldte elever til hold og aktiviteter. 

Derudover 15 elever i Plan B, 110-150 elever i Juniorklub og cirka 600 elever til svømmeundervisning og SSP-lejr.  

Ungdomsskolen har følgende aktiviteter:   

• Ungdomsskole, herunder knallertundervisning (fritidstilbud for alle unge i Lejre Kommune fra 7. klas- se og til de er fyldt 18 år).

• Ungdomsklub og juniorklub. 

• Plan B (alternativt skoletilbud til de ældste klassetrin). 

• Koordinering af Fælleselevrådet. 

• SSP er desuden delvist forankret i Ungdomsskolen herunder SSP-lejr for kommunens 7. klasser .

• Svømmeundervisning/Vand ved Fjorden for kommunens 4. klasses elever. 

• Camp 34 – internationalt samarbejde med 1 uges skoleudveksling for elever i 6. – 9. klasse

• Repræsentationer i Lokalråd samt Antiradikaliseringsnetværket. 

• Almen fritidsundervisning for eksempel musical, keramik, motocross og matematik.

Finansiering
Der er i Lejre Kommunes budget 2024 afsat 10.349.000 kroner til Ungdomsskolen inklusiv Plan B og 4.379.000 kroner til Musik- og Billedskolen.  

Musik- og Billedskolens budget er sammensat af både Lejre Kommunes udgifter, forældrebetaling og tilskud fra staten. Udgiftsbudgettet er i 2024 på 8.239.000 kroner og indtægtsbudget på 3.860.000 kroner.

Der er fra 2025 og frem indarbejdet en samlet reduktion i ledelse/administration på 600.000 kroner.

Besparelsen gennemføres ved at reducere i ledelse og administration. 


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig