Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling har debatteret handleplanen for Klimaindsatsen 2023-2024 og har fremsat et ønske om, at der lægges fokus på landbruget i 2024.

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling har debatteret handleplanen for Klimaindsatsen 2023-2024 og har fremsat et ønske om, at der lægges fokus på landbruget i 2024.

Der skal fokus på landbruget

LEJRE KOMMUNE: Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling har debatteret handleplanen for Klimaindsatsen 2023-2024 og har fremsat et ønske om, at der lægges fokus på landbruget i 2024.

Landbrugssektoren står for 24 procent af udledningerne i kommunen. 

Klimatilpasningsplanens  indsatser er målrettet reduktion af drivhusgasser inden for: Transport, Energi, Landbrug, Ressourcer og cirkulær økonomi, Kommunen som virksomhed samt Kommunikation og engagement.

Afsluttede indsatser
Der er pt. iværksat indsatser på tværs af alle kategorier, og 23 af de 59 indsatser i Klimaplanen er påbegyndt og i proces. 

Siden Klimaplanens vedtagelse i 2021 er der blevet opsat ladestandere strategiske steder i kommunen. 

Elektrificering af Movias rutebusser blev gennemført i december 2022.

Kisserup Kører Grønt er gennemført og afsluttet i 3. kvartal 2022.

Attraktive og cykelvenlige stationer ved Hvalsø Station og Lejre Station er gennemført i foråret 2022. 

Varmeplanen er vedtaget i februar 2023. Opsætning af ladestandere til kommunens egne biler blev foretaget i efteråret 2022

Energirenovering af vejbelysning, hvor lyskilder udskiftes til LED, blev gennemført i 2022

Affaldssortering i kommunale institutioner er gennemført i 2022

I fire landsbyer er der oprettet velfungerende, borgerdrevne repair-caféer. Lejre Kommune har en grøn førerposition blandt landets kommuner i forhold til antal repair-caféer. 

Samkørsel og el-biler
Udover de gennemførte indsatser, har Lejre Kommune igangsat handlinger på klimaområdet, som er i proces og videreføres i de kommende års klimaarbejde. 

Der er eksempelvis skrevet kontrakt med Nabogo, som er en platform for samkørsel. 

55 af kommunens biler er omlagt til el. 

Af KL’s nøgletal for 2022 fremgår det, at Lejre ligger på en fjerdeplads blandt landets kommuner i forhold til andel grønne biler i kommunens samlede bilflåde 

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig