Huset er klassificeret som bevaringsværdigt, men har mistet sin oprindelige identitet. 

Der er givet tilladelse til nedrivning af den eksisterende bolig på Orehøjvej 14 – og samtidig tilladelse til opførsel af en ny.

Dispensation til nedrivning

Huset er klassificeret som bevaringsværdigt, men har mistet sin oprindelige identitet. 

Tekst af Conny Probst. Foto Klaus W. Rasmussen

Gl. LEJRE: Udvalget for Teknik, Miljø & Byggeri har besluttet at dispensere fra den bevarende lokalplan 24 for Gammel Lejre og give landzonetilladelse til nedrivning af den eksisterende bolig og opførsel af en ny bolig på Orehøjvej 14. 

Verdensarvslisten
Gammel Lejre er en rækkelandsby, og landsbyens kerne har velbevarede spor fra tiden før udskiftningen blandt andet i form af gamle vejforløb og gårdenes og husenes placering på de gamle tofter langs vejen. 

Der findes stadig en del velbevaret gammel landsbybebyggelse i Gl. Lejre, der fremstår med bindingsværk og stråtækte tage. Flere af landsbyens huse er gode eksempler på byggetraditionen for de sjællandske landhuse. 

Der findes dog også adskillige røde tegltage og grå cementtage blandt landsbyens huse, og flere af husene har kviste opsat.

At der er tale om et værdifuldt kulturmiljø understreges af, at Nationalpark Skjoldungernes Land og Lejre Kommune den 16. marts 2018 afleverede en ansøgning til Kulturministeriet om optagelse af Gammel Lejre til UNESCOs verdensarvsliste.

Det eksisterende hus på ejendommen er i lokalplanen udpeget som bevaringsværdig bebyggelse. 

Men det fremgår af den bevarende lokalplan, at bygningen har mistet sin oprindelige identitet.

I stil med byggeskikken
Det er administrationens vurdering, at det eksisterende hus på grunden med sit udtryk afviger væsentligt fra det, man med lokalplanen ønsker at bevare, og at bygningen igennem årene har mistet sin bevaringsværdi. 

Det hus, som ønskes opført som erstatning for det eksisterende hus, er til gengæld – med sit udtryk og udformning- i stil med den byggeskik og det kulturmiljø, man med lokalplanen ønsker at bevare. 


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig