Hvis man ser rotter eller tegn på rotter, har man pligt til at melde det med det samme via kommunens hjemmeside. Også selvom det ikke er hjemme hos en selv.

Der er masser af ting, du selv kan gøre, for at leve op til din forpligtelse om at rottesikre, så du begrænser rotternes levemuligheder. Tjek artiklens “se efter disse tegn på rotter”, så er du på ret kurs.

Du har selv et ansvar i forhold til at bekæmpe rotter

Hvis man ser rotter eller tegn på rotter, har man pligt til at melde det med det samme via kommunens hjemmeside. Også selvom det ikke er hjemme hos en selv. 

LEJRE: Som grundejer er man ansvarlig for at rottesikre og renholde sin ejendom, så rotternes levemuligheder begrænses mest muligt. 

Rottesikring gælder også brønde og stikledninger.

Kommunen har pligt til at bekæmpe rotterne, og da det allerede er betalt over ejendomsskatten, vil man ikke få en regning for bekæmpelsen. 

Se efter disse tegn på rotter:
• Huller ved kloakdæksler; rotten er god til at komme ud af kloakken, og derfor ser man man ofte huller ved kloakken, hvor rotten har gravet sig ud.

• Pludseligt sunkne fliser og chaussesten; det kan være tegn på underminering, som kan skyldes rottens gange under jorden.

• Huller i skråninger og græsplæner (uden jordbunke omkring); rotten vedligeholder sine huller og fjerner nedfaldne blade og andet affald, der ligger i vejen.

• Gnavmærker i træværk; rotten gnaver hele tiden og forsøger gerne at komme ind i boligen. Derfor kan man opleve at se gnavmærker i for eksempel dørkarme.

• Ekskrementer; rottens ekskrementer er sorte, aflange og cirka 1,5 cm store.

• En ram, vammelsød lugt indendørs; hvor rotten bor, vil der begynde at lugte kraftigt.

Rottebekæmpere
Rotter må kun bekæmpes af autoriserede rottebekæmpere. Som borger vil man aldrig få udleveret rottegift.  

Har man rotter indendørs, vil man blive kontaktet hurtigst muligt, senest dagen efter ens anmeldelse – også i weekenden.

ed rotter udendørs, bliver man kontaktet inden tre hverdage. 

Man skal ikke betale for at få besøg af rottebekæmperen, der er allerede betalt til ordningen via ejendomsskatten.

Udgifter til udbedring af kloak, oprydning eller anden rottesikring skal man selv betale.

Begræns muligheden for føde
Hundelort, hønselort og rester af foder til husdyr, for eksempel solsikkefrø, mejsebolde og hønsefoder er også foder til rotter.

Opbevaring af foder til husdyr, skal ske i lukkede beholdere.

Sørg for at rottesikre hønsehuse, hønsegårde, kaninbure og andet dyrehold. 

Fjern spild ved fuglefodring dagligt. Generelt skal fugle fodres på fuglebræt eller foderautomat, som er minimum 1,5 meter over terræn. 

Sørg for at der er en fem centimeter høj kant om foderbrættets flade, så mindst muligt falder på jorden.

Ophør straks med fuglefodring, hvis der er rotter. 

Opbevar spiseligt affald utilgængeligt for rotter. 


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig