Gevninge Ådal tog også godt imod de store vandmængder.

En rundtur til Kommunens havne ved Roskilde og Isefjorden – se Roberts billeder

Tekst og foto af Robert Dumong

LEJRE: Sammenfattende må man konstatere, at Pia eller Gaia har haft en vis effekt i Lejre.

Men det er glædeligt, at man ikke behøver at have de store bekymringer, som ses andre steder – eksempelvis Jyllinge, hvor man i mange år har bygget sommerhuse i ådale.

Lignende fejl har man undgået i Lejre, hvor det er blevet accepteret, at vandet må have plads i perioder. Derfor kan man uhæmmet nyde naturens kræfter.

GEVNINGE: Gevninge å er en forlængelse af Lejre å, men denne, der starter som en meget sparsom vandfyldt nærmest grøft, tiltager markant i volumen, inden den når frem til Gevninge Ådal.

I det daglige er Ådalen et stort vådområde, hvor åen løber i en beskeden størrelse for at løbe ud i Roskilde Fjord lidt syd for Men når udløbet modarbejdes af vandet som presses ind i fjorden fra nord, sker der en ophobning af vand i Ådalen, som ses tydelige når man passerer den lille aktuelt oversvømmede vej som fører til Gevninge syd. Fotoet viser Gevninge Å, set fra Tværvejen mod syd.

Herslev Havn: Vinden har den 22. december frit løb ind over Herslev – og det giver nogle markant store bølger. Badebroen er markeret ved søjler i vandet med ellers totalt forsvundet

LYNDBY HAVN: Totalt oversvømmet, men bådejerne har været forsigtige og trukket både på land. En husbåd synes en smule på afveje.

Gershøj: Hele havneområdet er oversvømmet og vandet når næsten helt op til kroen.

 

EJBY HAVN: Havnearealet er totalt oversvømmet og de nysgerrige, som vil orientere sig – har blot en et par kvadratmeter jord, hvorfra de kan betragte fænomenet.

EJBY HAVN: Da Bodil besøgte Ejby blev store mængder grene og slam kastet helt op på skråningen. Nu kan man se at den forstærkning, man siden Bodil har givet molearmene, har betydet af affaldet fra fjorden nu er blevet standset og ligger tykt på molen.

 

DET SIKRE MØDESTED: Der sker altid noget i kommunens havne. I forbindelse med stormen Pia, lagde mange vejen omkring Gershøj, for at konstatere, at al parkering var under vand, og manøvrerings muligheder for at vende vognen, var begrænset til nogle få kvadratmeter,

Men omkring kystvagtens hus, som er et fast mødested for mange lokale,  var der livlig aktivitet. 

 

Når fortid og nutid mødes: Med de store vandmængder, der er faldet i december, får man et indtryk af fordums floder,  som engang gjorde Lejre til et sted af betydning.  

Når åerne går ud over deres vanlige forløb, og man betænker de vækstlag som gennem tusind år er lagt på jorden,  er det ikke svært at forestille sig de lavbundede vikingeskibe som en del af landskabet.

Og så kan man som baggrund iagttage nutidens transportmidler, bilerne, som i lange køer holder på motorvejen, som krydser ind over fordums vandveje,

 

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig