Flagdagen for Danmarks udsendte markeres hvert år d. 5. september. I 2023 bliver Flagdagen for 5. gang markeret ved Egholm Museum og Kirke Hyllinge Kirke.

Flagdagen for Danmarks udsendte markeres hvert år d. 5. september. I 2023 bliver Flagdagen for 5. gang markeret ved Egholm Museum og Kirke Hyllinge Kirke.

En vigtig dag for vores veteraner

Lejre kommune er siden 2018 blevet meget bedre til veteraner. Ved Flagdagen i 2021 blev mindestenen for Lejres Veteraner afsløret på Egholm Museum. Mindestenen var tilvejebragt med støtte fra blandt andet Lejre Kommune.

Tekst af Ann L. Finch.

LEJRE: Hvis vi ikke udvikler os, så afvikler vi. Så bestyrelsen i Veterancafe Lejre arbejder med at udvikle nye muligheder for veteraner og pårørende. Som noget nyt har Veterancafeen indgået samarbejde med menighedsrådet ved Kirke Hyllinge, som sigter på at anerkende veteraners indsats. I år har menighedsrådet aktivt arbejdet for tydelig anerkendelse af veteraners indsats ved en særgudstjeneste med ekstra musik og sang på Flagdagen d. 5 september kl. 16 i Kirke Hyllinge kirke. Alle er velkomne.

Vi har en rigtig god Veterancafe i Lejre. Men sådan har det ikke altid været. I 2018 bad daværende borgmester, Carsten Rasmussen, museumsdirektør Rikke Falck om Flagdagen d. 5. september kunne markeres på Egholm Museum. Intentionen var at fortælle at Lejre kommune gjorde det godt. Men med til arrangementet var også en veteran, Søren Tønning Westermann, som slet ikke var enig. Dengang var der ingenting for veteraner i kommune,n intet mødested, ingen arrangementer, ingen politik, ingen ressourcer, ingenting. Men det blev forandret med foreningen Veterancafe Lejre.

Cafeaftener:
Foreningen blev dannet i efteråret 2018, og blev straks anerkendt af Rikke Falck, som gav Veterancafe Lejre mødested på Egholm museum. Alle veteraner er automatisk og kontingentfri medlemmer af foreningen. I 2019 blev Flagdagen første gang holdt af Veterancafe Lejre på Egholm Museum. Og selvom corona-pandemien satte bremse og begrænsning for arrangementerne fortsatte og udvikledes caféen til et mødested for Lejres veteraner. Cafeaftener om onsdagen i ulige uger kl. 19 til 21 er mulighed for et ligeværdigt frirum for veteraner og pårørende. Man kan mødes få en kop kaffe og et stykke brød, tale med andre veteraner eller frivillige om hverdagen, oplevelser og hvad der ellers er behov for.

Et aktivt sponsor udvalg har fået støtte fra erhvervsdrivende i kommunen, så der altid er et stykke brød med pålæg og kaffe til cafeaftner. Der er også opnået økonomisk støtte fra Forsvarets Veterancenter til markering af Flagdag og shelterture, og senest til arrangementer for pårørende til Veteraner. Især børn men også voksne pårørende mærker til tider de påvirkninger veteranen har fået på sin udsendelse, og Veterancafe Lejre har derfor en særlig gruppe for pårørende.

Lejre kommune er blevet meget bedre til veteraner siden 2018. Ved Flagdagen i 2021 blev mindestenen for Lejres Veteraner afsløret på Egholm Museum. Mindestenen var tilvejebragt med støtte fra blandt andet Lejre Kommune. Men det afgørende vendepunkt var politisk opmærksomhed, som blev indledt med dialog med medlem af kommunal bestyrelsen Ole Blickfeldt. Inden kommunalvalget i 2021 fik Veterancafe Lejre stablet et vælgermøde på benene med fremmøde fra alle de politiske partier, mange veteraner og pårørende. Man kan roligt sige, det kom bag på politikerene, hvor skidt kommunen var kørende i forhold til at støtte veteraner og deres pårørende. Efter kommunal valget kom Veterancafe Lejre på kommunens budget, og Veterancafeens forslag til Veteranpolitik for kommunen blev vedtaget. Siden er der også kommet en særlig kontaktperson for veteraner til hos kommunen, og denne post bemandes nu af Ida Jørgensen.

Så her ved foreningen Veterancafe Lejres 5-års jubilæum for markering af Flagdagen, er vi glade for, at se tilbage på den udvikling, der har været i Lejre til gavn for veteraner. Vi ser frem til at markere Flagdagen d. 5. september, hvor vi starter kl. 16 i Kirke Hyllinge Kirke, slutter bestyrelsesmedlem Ann L. Finch.

FAKTA: En veteran er en person, der har været udsendt i mindst én international operation. I marts 2022 er 39.245 veteraner registreret i Danmark.
Og i Lejre kommune registrerede Forsvaret 199 veteraner i juli 2022. Veterancafe Lejre startede i 2019. Flagdagen for Danmarks udsendte markeres hvert år d. 5. september. I 2023 bliver Flagdagen for 5. gang markeret ved Egholm Museum og Kirke Hyllinge Kirke.

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig