Flemming Damgaard Larsen er født og opvokset i Kr. Hyllinge, hvor han fortsat bor.

Flemming Damgaard Larsen, 50 år i kommunalpolitik

Den 1. april har Flemming Damgaard Larsen 50-års jubilæum som medlem i Bramsnæs og Lejre kommunalbestyrelser.

Del denne artikel

LEJRE: Den  1. april 1974 blev han – i den daværende Bramsnæs kommunalbestyrelse – indvalgt som 23-årig; den tredje yngste i hele landet. 

Ved kommunalreformen i 2005 fortsatte han i den sammenlagte Lejre kommunalbestyrelse. 

Flemming Damgaard Larsen har i alle årene repræsenteret partiet Venstre og varetaget mange poster i kommunalt regi. 

10 år som viceborgmester, valgt første gang i 1978, som Danmarks yngste viceborgmester. Formand for Socialudvalget (1986-1990) og Udvalget for Teknik og Miljø (1990-1994). 

Det kommunale engagement førte i 1990 til medlemskab af Roskilde Amtsråd, hvor Flemming Damgaard Larsen var medlem gennem 17 år, indtil amternes nedlæggelse ved udgangen af 2006. 

De sidste 13 år var han formand for amtets udvalg for Teknik og Miljø, hvor der især blev sat ind med anlæggelse af cykelstier langs amtets og statens veje, men også en del nyanlæg af veje samt miljøsikring og naturforvaltningsprojekter. 

Ved folketingsvalget i 2001 blev Flemming Damgaard Larsen valgt i Roskilde-kredsen. Det blev til næsten 14 år på Christiansborg, blandt andet som formand for Folketingets Trafikudvalg og næstformand i Finansudvalget samt 11 år i Venstres gruppebestyrelse. 

Ved Regionsrådsvalget i 2017 blev Flemming Damgaard Larsen indvalgt i Sjællands Regionsråd. Det blev til et genvalg i 2021. 

I sin fritid interesserer Flemming Damgaard Larsen sig for slægtsforskning og lokalhistorie. 

I 2000 blev Flemming Damgaard Larsen optaget i Guinness Rekordbog for sit kommunalpolitiske virke, og i 2012 udnævnte Dronning Margrethe ham til Ridder af Dannebrog. 

Et imponerende CV og blå bog
Født:
10.marts 1951 i Kr. Hyllinge

Uddannelse: 1958-68 Folkeskole, Kirke Hyllinge Skole.

1968-71 Gymnasium, matematisk-fysisk, Roskilde Katedralskole.

1972-73 Samfundsvidenskabelige studier, RUC.

1973-81 Jura, Københavns Universitet.

1981 Cand.jur., Københavns Universitet.

Erhvervserfaring:1977-79 Volontør ved Skifteretten i Frederikssund.

1977-78 Sekretær ved Venstres Folketingsgruppes Sekretariat.

1981-92 Advokatfuldmægtig, advokat og organisationskonsulent.

1992-98 Arbejdende hovedbestyrelsesmedlem i DGI, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

1992-98 Formand for Uddannelses- og Kulturudvalget.

1998-01 Organisationskonsulent.

2001-15 Folketingsmedlem.

2015- Seniorkonsulent i Public Affairs, Lindskov Communication, Roskilde.

Tillidshverv:

1971-76 Formand for Venstres Ungdom i Roskilde amt.

1971-76 Medlem af Venstres Ungdoms Landsstyrelse.

1972-76 Medlem af Forretningsudvalget i Venstres Ungdom. 

1972-73 Landskasserer for Venstres Ungdom.

1976 Årets VU’er.

1974- Medlem af Bramsnæs og Lejre kommunalbestyrelse.

1978-1985 og 1987-1989 viceborgmester.

1986-1989 formand for Socialudvalget.

 1990-1993 formand for Udvalget for Teknik og Miljø.

1990-2006 Medlem af Roskilde Amtsråd.

1994-2006 Formand for Udvalget for Teknik og Miljø.

1990-2006 Medlem af bestyrelsen for Det Danske Teater (turneteater).

2001-2006 Formand.

1990-1998 Medlem af Den Sociale Ankestyrelse.

1990-1998 Medlem af Vikingeskibsmussets bestyrelse, Roskilde.

1990-2002 og 2016-2022 Medlem af bestyrelsen for Roskilde Museum/ROMU.

2001-2015 Medlem af Folketinget.

2004-2015 Medlem af Venstres Gruppebestyrelse.

2005-2015 Medlem af Udvalget for Forretningsorden.

2005-2011 Formand for Trafikudvalget.

2005-2011 Næstformand for Finansudvalget.

2014 Delegeret ved FN`s 69. generalforsamling, New York.

2015-2023 Medlem af bestyrelsen for Ærø Museum.

2016-18 Formand for bestyrelsen i Læsø Kur og Helse ApS.

Siden 2018 Medlem af Regionsrådet for Region Sjælland.

1994 Medlem af bestyrelsen for Sagnlandet Lejre, Videnspædagogisk Aktivitetscenter. (tidl. Lejre Forsøgscenter).

Næstformand siden 2010.

1998-2022 Medlem af bestyrelsen for Ledreborg-Fonden, Ledreborg Slot.

1990-2023 Medlem af Repræsentantskabet og delegeretmødet i Danmark Sygeforsikring.

Siden 1984 medlem af bestyrelsen for Kirke Hyllinge Idrætsforenings Jubilæumsfond. 

2024- Medlem af Advokatnævnet.

Fritidsinteresser:

Slægtsforskning og –historie, personalhistorie, lokalhistorie, kulturhistorie, topografi, holder foredrag.

Orden: 2000 Optagelse i Guinness Rekordbog.

2012 Ridder af Dannebrog.Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig