Belysningen på otte af kommunens skoler skal nu skiftes med LED – lys..

For 15 millioner energibesparende projekter

Pengene skal bruges til energioptimering i kommunale bygninger. I år er energioptimeringsprojektet fokuseret omkring udskiftning af belysning. 

Tekst af Conny Probst.

LEJRE: Fra den 24. august 2023 var det ikke længere tilladt at importere eller producere lysstofrør i EU, fordi rørene indeholder kviksølv. Dog må lysstofrør fra butikkernes lagre fortsat sælges, købes og bruges, også efter august 2023.

De nu udgåede lysstofrør anvendes i mange af kommunens belysningsanlæg, og anlæggene skal derfor udskiftes til LED-belysning over de kommende år. 

I 2023 er der lavet en analyse af belysningsanlæggene i alle kommunens skoler og de haller, som endnu ikke har LED-belysning. 

Som en del af analysen blev det vurderet, om de nuværende armaturer vil kunne ombygges til LED. Konklusionen var, at det vil være bekosteligt at ombygge eksisterende armaturer og vanskeligt at dokumentere, hvorvidt belysningen lever op til kravene. 

Haller og skoler i 2024
På baggrund af analysen og konklusionen omkring ombygning er der i efteråret 2023 lavet udbud af udskiftning til LED-lys i Ostedhallen, Trælleruphallen, Bramsnæsvighallen og Sæby-Gershøj-hallen. 

Projekterne bliver gennemført i 1. kvartal 2024 for de midler, der blev søgt om i 2023.

Med hensyn til skolerne viser analysen, at 84 procent af den eksisterende belysning i kommunens otte skoler består af de udgåede lysstofrør. 

Derfor skal belysningen udskiftes til LED på alle otte skoler i 2024. 

Samtidig skal der laves en analyse af udskiftningsbehovet på mindre belysningsanlæg i for eksempel daginstitutioner, kulturfaciliteter m.v.

På baggrund af analysen vil der kunne laves en plan for udskiftning af resterende belysningsanlæg i 2025.

Udskiftning til LED-belysning på alle skoler samt analyse på resterende bygninger beløber sig til 15 millioner kroner, som kommunalbestyrelsen har besluttet sig for at optage et lån på.

En pæn besparelse
Den årlige tilbagebetaling på lånet vil være i størrelsesordenen 1,1 mio. kroner. 

Rådgiveren, der har lavet analysen af hallernes og skolernes belysning, vurderer, at der vil kunne spares cirka 855.000 kroner årligt ved at skifte til LED-belysning på skolerne. 

Tilbagebetalingen vil derfor ikke alene kunne finansieres af den årlige energibesparelse – der vil være en forskel på cirka 250.000 kroner, som foreslås at indgå i finansiering i forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028.

Investeringsudgifterne vil i 2024 blive finansieret af kommunekassen frem til låneoptagelse i 2025.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig