Medaljoner og mønter fra de enkelte tjenestesteder Søren Bo Bojesen gennem tiderne har gjort tjeneste

Forvalteren på ”Det grevelige Dannemandske Stifts” Kloster Søren Bo Bojesen

Søren Bo Bojesen har en lang karriere i forsvaret bag sig, og har gjort tjeneste mange forskellige steder.

Tekst og foto af Robert Dumong

Mange militærpersoner oplever at blive pensioneret i en alder, hvor de stadigt har mange års arbejdsaktivitet tilbage. Det er et faktum, som man har fundet ud af i Aastrups stifts forvaltnings administration, og de 3 sidste forstandere har været pensionerede militærpersoner med rang af major eller oberst. Først havde man Sjølin, derefter Otto Grüner og siden 2013 oberst 

Søren Bo Bojesen.
Søren Bo Bojesen har haft en varieret karriere indenfor forsvaret, siden han som nybagt student i 1974 valgte at aftjene sin værnepligt.

Livet i hæren tiltalte ham og i 1976 blev han sekondløjtnant fra Teknikerliniens Befalingsmandsskole, med russisk som speciale. En årrække tjente han ved forskellige enheder, en tid som kaptajn i den kongelige Livgarde.

Summarisk kan det konkruderes, at Søren Bo Bojesen har haft en militærkarriere, hvor han ender som oberst, som er meget lig den karriere, som er procedure for højt rangerede officerer, og han har gjort tjeneste flere steder både i Danmark og perioder som udsendt.

Akademiet var opdelt i 2 fakulteter
Men det der gør SBB-s karriere til noget unikt starter i 2000, hvor justitsminister Hans Hækkerup ’håndplukker’ ham til at følge Generalstabskurser i Rusland,

De næste 3 år bliver han så undervist i militær organisation og strategi.

På det ene fakultet underviste man primært russere og folk fra Belarus, mens eleverne på det andet fakultet var en blanding af repræsentanter fra de gamle Warszawa pagt lande, fra Sverige, Danmark, Finland, England, Sydkorea, Syrien, Kasakhstan., Kirgistan, Usbekistan og Targedistan. 

Umiddelbart troede SBB, at det var noget som ville skabe et tættere forhold til den russiske nation, men fakultetet var skarpt opdelt i ”dem og os”, og der var et effektivt ’gitter’ mellem de to fakulteter, og da ’to gamle venner’, som gik på hvert sit fakultet havde social omgang fik det store konsekvenser for den russiske part.

Efter fuldendte studier blev SBB i 2003 udnævnt til forsvarsattache, med faktuel rang af general, og han var den direkte forbindelse mellem den danske stat og Rusland.

Her fik kendskabet til russisk for alvor betydning. Det er svært at kommunikere via tolke, fordi man mister nuancerne i sproget, men SBB beherskede i den grad russisk, at han mens han var Forsvarsattache drømme på russisk. 

Efter Rusland fulgte flere udstationeringer, men det er tydeligt, at opholdet i Rusland har haft en enestående betydning. Således er det et kort over Rusland, som pryder væggen på hans kontor i dag.

Markeringer
Indenfor militæret er der tradition for, at man på hvert tjenestested har sit eget unikke logo, vimpel eller plade. Og på væggen i Søren Bo-s kontor hænger et udvalg af skjold – som viser hans tjenestesteder.

Samlingen kunne godt være større, men de tomme søm, som man dårligt kan se i højre side af billedet, bar engang russiske emblemer. Det er dog ikke noget Søren Bo Bojesen har lyst til at reklamere med – efter russernes angreb på Ukraine.

En anden detalje som har sammenhæng med de mange steder, hvor SBB har gjort tjeneste, er de individuelle medaljoner og mønter, som bliver slået på de enkelte tjenestesteder. Synet af de mange smukke ’mønter’ kan få det til at ’gibbe’ i alle, der har hørt om og leget sørøvere.

Afrunding

Jeg har desværre ikke truffet den første forstander, Sjølin, som var rekrutteret fra militæret. Men med hensyn til de 2 seneste Otto Grüner og Søren Bo Bojesen, vil jeg konkludere, at ansættelsesudvalget i Stiftelsen, har haft en meget heldig hånd, så alle de gode ting man kan tillægge militærtjeneste er blevet en del af Aastrup Gods funktion

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig