Lejre Kommune ønsker at støtte op om udsatte borgere og åbner derfor op for økonomisk støtte til foreninger, organisationer og grupper, der yder frivilligt socialt arbejde.

Lejre Kommune ønsker at støtte op om udsatte borgere og åbner derfor op for økonomisk støtte til foreninger, organisationer og grupper, der yder frivilligt socialt arbejde.

Fra 1. september kan der søges penge til frivilligt socialt arbejde

Nu åbner muligheden for at søge §18-midler til det frivillige sociale arbejde.

Lejre: Der er gang i foreningslivet i Lejre Kommune – også på det sociale område, hvor mange gør en stor indsats for udsatte medborgere. Det ønsker Lejre Kommune at støtte. Derfor kan der kan foreninger, organisationer og grupperfra 1. september 2023 igen søge §18-midler, der gives til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Lov om Social Service.

Ansøgninger, der støtter sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter for personer, der bor i Lejre Kommune, prioriteres: Aktiviteter som kan skabe eller fastholde fysisk og psykisk sundhed hos målgruppen og som har et netværksskabende formål. Målgruppen kan være udsatte børn, unge og/eller voksne, flygtninge og pårørende til udsatte borgere.

Puljen er åben fra den 1. september til den 30. september.

Du kan se ansøgningsskema, retningslinjer og vejledning for at opnå støtte her.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig