Sognepræst Helene Rasmussen, Sæby/Gershøj, Lejre

Sognepræst Helene Rasmussen har de sidste år varetaget formandsposten for Grønt Udvalg under Roskilde Stift.

Fra landbrugsjord til naturområde

Sæby-Gershøj menighedsråd har fået bevilget et tilskud fra Landsbypuljen til et projekt, der skal skabe nye grønne rammer på kirkens jorder.
Tekst af Conny Probst.

SÆBY/GERSHØJ: Sognepræst Helene Rasmussen brænder for den grønne dagsorden. Det har blandt andet resulteret i, at Sæby-Gershøj kirker har været Grøn Kirke siden 2012.
Nu har menighedsrådet gang i et projekt, der går ud på at omlægge 2,2 hektar landbrugsjord – ejet af Sæby-Gershøj kirker – til et nyt rekreativt og klimavenligt naturområde.
”Vi ønsker at give noget tilbage til lokalsamfundet ved at styrke det rekreative oplevelsesudbud samt den lokale sammenhængskraft, gennem udvikling af et grønt rekreativt naturområde og mødested, der samtidig understøtter CO2 fangst og biodiversitet”, står der i den ansøgning, som menighedsrådet har sendt til Landsbypuljen, der hører under Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling”.
Udvalget besluttede på sit seneste møde at bevilge de ønskede 62.500 kroner til projektet.

Mødested

Projektarealet drives i dag af en lokal landmand, der dyrker landbrugsafgrøder på området.
Med midler fra blandt andet Landsbypuljen ønsker menighedsrådet at få lavet et prospekt for, hvordan arealet kan tages ud af landbrugsproduktionen – og konverteres til et nyt klimavenligt og rekreativt naturområde og mødested for borgerne i Sæby og opland.

Fonde

Man har allerede fået 75.000 kroner til projektet via Statens Kunstfond og manglede de sidste – nu bevilgede – 62.500 kroner til at kunne igangsætte udviklingsprojektet.
Efterfølgende vil man søge Growing Tree Foundation om støtte til etablering af klimaskoven/naturarealet.
Andre fonde som eksempelvis LAG og Friluftsrådet vil man søge om støtte til etablering af det rekreative mødested på fællesarealet.

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig