Der er 10 ejendomme i Lejre Kommune, som vil blive påvirket af gasledningen.

Gasledning gennem Lejre Kommune

Evida ønsker at etablere en forstærkningsledning mellem distributionsnettene i Tølløse og Kirke Såby.  

Del denne artikel

Tekst af Conny Probst.

KIRKE SÅBY: Gasledningen strækker sig over 9,1 km, hvoraf de 5,4 km er i Lejre Kommune.  

Det er 10 ejendomme i Lejre Kommune, som påvirkes af ledningen, og de vil alle blive pålagt en servitut med et servitutbælte på i alt 10,0 meter samt en mulig sikkerhedszone, som først kan beregnes på et senere tidspunkt. 

Evida forsøger at indgå de nødvendige aftaler med lodsejer på baggrund af frivillige forlig. 

Men for at sikre projektets fremdrift, ønskes der mulighed for at ekspropriere.

Kommunalbestyrelsen vil skulle træffe endelig beslutning om ekspropriation, efter at en eventuel åstedsforretning er gennemført.

Evida har oplyst, at Lejre Kommune kan påvirke tracéet i mindre grad, hvis det er teknisk muligt og ikke væsentligt fordyrende for projektet. 

Evida oplyser desuden, at der bores under naturområderne langs strækningen,  så naturen ikke påvirkes.

Økonomi

Projektet har ikke økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune. 

Evida afholder alle de økonomiske omkostninger til udarbejdelse af ekspropriationsmateriale i form af både kortmateriale, arealfortegnelse, servitutbestemmelser samt erstatningsberegninger – herunder udbetaling af erstatning til lodsejerne.

Den lille Røde


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig