På privatejede, udyrkede arealer - uden indhegning - må man færdes til fods, trække cyklen, barnevognen og anvende trehjulede knallerter fra klokken seks til solnedgang.

På privatejede, udyrkede arealer – uden indhegning – må man færdes til fods, trække cyklen, barnevognen og anvende trehjulede knallerter fra klokken seks til solnedgang.

God adfærd i det åbne land

En stor del af Nationalpark Skjoldungernes Land består af græsningsarealer, overdrev og marker. Her finder man et net af markveje til skønne oplevelser i naturen. 

LEJRE: I Nationalpark Skjoldungernes Land er der flere større områder med åbent land – blandt andet Gl. Lejre, Gevninge, Herslev og ved Særløse Overdrev.

Det er ikke tilladt at færdes på dyrkede marker, heller ikke brakmarker, stubmarker eller marker, som ikke er sået om vinteren. 

Man må heller ikke færdes eller opholde sig i rørbevoksninger. 

Til gengæld er der masser af muligheder på udyrkede arealer så som heder, enge og overdrev.

Hunde skal altid være i snor på udyrkede arealer.

Privatejede arealer
På privatejede, udyrkede arealer – uden indhegning – må man færdes til fods, trække cyklen, barnevognen og anvende trehjulede knallerter fra klokken seks til solnedgang.

Man må opholde sig på udyrkede arealer, når der er mere end 150 meter til bygninger. Det er ikke tilladt at slå telt op.

Man må færdes til fods på indhegnede arealer, hvis der ikke er græssende dyr. Adgang er kun tilladt gennem låger, led og lignende. 

Der er ikke adgang, hvis ejeren har forbudt det ved skiltning.

Det er muligt for ejeren midlertidigt at forbyde adgang til veje og stier i det åbne land og udyrkede arealer på dage:

• Hvor der holdes selskabsjagt (organiseret jagt med et større antal deltagere)

• I perioden 16. maj til 15. juli fra klokken seks til syv om morgenen, når der er bukkejagt.

• Hvor der foregår intensivt landbrugsarbejde.

Kilde: Nationalpark Skjoldungernes Land

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig