Beierholm Roskilde/Lejreteamet består af, fra venstre: Michael Vejgaard Hansen, Carsten Johnsen, Randi Landergreen Andersen, Mette Elmann Johansen, Birgit Sode og Kenneth Brøndum

Roskilde/Lejreteamet består af, fra venstre: Michael Vejgaard Hansen, Carsten Johnsen, Randi Landergreen Andersen, Mette Elmann Johansen, Birgit Sode og Kenneth Brøndum

Har du kigget din årsopgørelse efter i sømmene?

ANNONCE
Årsopgørelsen er altid en individuel sag og derfor kan der være omstændigheder, der medfører andre opmærksomhedspunkter for dig.

Årsopgørelsen for 2022 er for nyligt dumpet ned i din indbakke. Mange er hurtige til at klikke ind for at se resultatet  er der penge til tilbagebetaling eller er der restskat? Men du bør kigge dybere end det. 

Faktisk har du pligt til at kontrollere, at alle oplysninger er korrekte og eventuelt rette til, hvis der er fejl og mangler. 

Carsten Johnsen, statsaut. revisor og partner i Beierholm Roskilde, sætter her fokus på nogle at de punkter i årsopgørelse, du typisk skal være særligt opmærksom på.

Restskat eller returskat?
Skal du have penge tilbage, udbetales de i så fald ca. medio april til din Nemkonto. 

Skal du betale restskat, anbefales det at indbetale den så hurtigt som muligt, så der løber så få renter på som muligt. Rentesatsen er 1,7 pct. regnet fra 01.01.23. til betalingsdagen. Hvis du ikke betaler inden den 01.07.23, stiger renten til 3,7 pct. Renten kan ikke fradrages.

Hvis du ikke indbetaler restskatten, tillægges den skatten i 2024 inklusive renter. Restskat over 22.192 kr. opkræves i tre rater i august, september og oktober 2023.

Dette bør du kontrollere
Alle rettelser skal foretages inden den 01.05.23 og i princippet skal du tjekke alle indkomster og fradrag. Her er nogle af dem, mange bør være særligt opmærksomme på.

1. Befordringsfradraget
Hold især øje med befordringsfradraget, da hjemmearbejde er blevet mere almindeligt. Derfor kan der have været mindre kørsel til og fra arbejde. Skat har fokus på befordringsfradraget, så vær præcis i opgørelsen. 

2. Renteudgifter og renteindtægter
Renteudgifter og renteindtægter på private lån og eventuelt lån, der betales over ejerforening ol. skal også manuelt indberettes og tjekkes. 

3. Positiv/negativ aktieindkomst og kapitalindkomst
Har du handlet meget med værdipapirer, skal du tjekke positiv/negativ aktieindkomst og kapitalindkomst, idet der desværre kan være fejlindberetninger fra bankerne. 

Har du handlet værdipapirer gennem udenlandske banker/børsmæglere, der ikke automatisk indberetter til de danske skattemyndigheder, skal du selv lave en opgørelse og opgive tallene for gevinst/tab – husk at der er forskellige regler for noterede og unoterede aktier. Sørg for at have udførlig dokumentation og søg eventuelt rådgivning.

4. Regulering af pension
Pensionister, der har udsigt til tillæg til folkepensionen, skal være opmærksom på, at de til maj/juni modtager en regulering af deres offentlige pensioner i forhold til indkomsten i 2022.

5. Håndværker og servicefradrag
Håndværkerfradraget og servicefradragene skal også indberettes manuelt. Bemærk, at håndværkerfradraget er udfaset 01.04.22, og skal være udført og betalt inden da, for at tælle med som fradrag. Servicefradraget er uændret.

Årsopgørelsen er en individuel sag
Der er selvfølgelig flere ting, du skal holde øje med end dem, der her er nævnt. Årsopgørelsen er altid en individuel sag og derfor kan der være omstændigheder, der medfører andre opmærksomhedspunkter for dig. 

Ejer du f.eks. en virksomhed i selskabsform, hvor du har bestemmende indflydelse, skal du være opmærksom på krav om indberetning af kontrollerende transaktioner. Og har du eller din ægtefælle en personlig virksomhed, er årsopgørelsen ikke færdig før resultat af virksomheden er indtastet. Der er frist til indberetning af virksomheden helt frem til 01.07.23.

Er du i tvivl om din årsopgørelse, er du velkommen til at kontakte os hos Beierholm i Roskilde. Vi hjælper mange virksomhedsejere med netop dette og har et team af finansielle specialister, hvis økonomien skal optimeres hele vejen rundt.

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig