Kunstværket står på ankomstpladsen foran Lejre Museum i Gl. Lejre. På Orehøjvej 4B.

Kunstværket står på ankomstpladsen foran Lejre Museum i Gl. Lejre. På Orehøjvej 4B.

Hov Hjelm efter Skjold

Peter Brandes skulptur foran Lejre Museum tilbragte sine første 12 år i museets lukkede gård.

Tekst af Conny Probst. Foto Klaus W. Rasmussen

Gl. LEJRE: Lejre Museum blev etableret i perioden 2003-2005 i de tidligere Hestebjerggårds bygninger. I museets åbningsår i 2005 blev Peter Brandes markante og kraftfulde skulptur afsløret. 

Skulpturen var fra 2005 til 2016 placeret i museets lukkede gård. Men i forbindelse med planerne om at flytte museets hovedindgang fra østsiden til sydsiden, foreslog kommunens nydannede billedkunstråd, at skulpturen blev flyttet udenfor på pladsen syd for bygningen.

Dermed blev det ellers ”hemmelige” værk synligt og tilgængeligt for alle, der besøger det smukke, historiske område.

Efter aftale med bestyrelsen for Hestebjerggård og museets ledelse bestilte og finansierede Billedkunstrådet MASU Planning til at udarbejde en plan for etablering af ankomstpladsen, hvor skulpturens placering blev integreret. 

Lejre Kommune finansierede anlæg af pladsen og flytningen af skulpturen. Indvielsen fandt sted i september 2016.

Kunstværket
Værkets titel henviser til Kong Skjold. Ifølge sagnet kom en snekke for fulde sejl med løvehoved og hjertesejl drivende på åen i Lejre. I båden lå det spæde drengebarn Skjold på et neg som en gave fra Odin til danskerne. 

Da Kong Skjold var død, udrustede danskerne en ny,

pragtfuld snekke og lagde ham på den. 

Da vinden var til det, sendte de snekken udad åen, opad fjorden, over havet tilbage til Odin.

Efterkommerne efter Kong Skjold, blandt andet sønnesønnerne Roar og Helge, kaldtes Skjoldungerne, som i nutiden har givet navn til Danmarks fjerde nationalpark: Nationalpark Skjoldungernes Land.

Kunstneren
Skulpturen, der er af bronze, er udført af Peter Brandes, der er født i 1944. Peter Brandes er autodidakt maler, grafiker og billedhugger. I 1960’erne arbejdede han med maleri og grafik. Men fra slutningen af 1980’erne har skulpturen, glasmosaikken og keramikken været dominerende. 

Han har udført en række kirkeudsmykninger, blandt andet syv store glasmosaikker til Vejlå Kirke i Ishøj,  bronzedøren til Kongeporten samt nyindretningen af Sank Andreas’ Kapel i Roskilde Domkirke. Han har også udsmykket facaden på Roskilde Museums hovedindgang i Skt. Ols Stræde. 

På Hestetorvet i Roskilde står tre store keramiske krukker udført af Peter Brandes.

Kilde: Kunst i det offentlige rum i Lejre Kommune.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig