På trods af, indsamlingsordningen blev sendt i udbud, resulterede det i blot et tilbud, som samtidig viste sig at være uden for den økonomiske ramme.

Indsamling af storskrald og haveaffald bliver hos Vej og Park

På sigt overgår indsamlingen til affaldsselskabet til Argo.
 

Del denne artikel

Tekst af Conny Probst.

LEJRE: Kommunalbestyrelsen sendte i starten af 2020 indsamlingsordningen for storskrald og haveaffald i udbud. Udbuddet resulterede kun i et tilbud, der var langt fra den økonomiske ramme. 

Det blev derfor besluttet, at Vej og Park skulle indsamle storskrald og haveaffald i Lejre i 2021 – 2023. Begrundelsen var, at Vej og Park bedst og billigst kunne løfte opgaven.

Indsamlingen er foregået inden for det i perioden afsatte budget til renovatør på 600.000 kroner årligt. 

Ny aftale
I sensommeren 2022 blev der – på nationalt niveau – indgået en politik aftale om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser. 

Aftalen betyder blandt andet, at kommunerne ikke længere selv kan stå for indsamling af affald. 

Kommunalbestyrelsen traf derfor en principbeslutning om at lægge affaldsydelserne over til affaldsselskabet ARGO, når grundlaget er på plads. Det samme har Stevns, Roskilde og Kalundborg Kommune. vedtaget.

Det betyder, at det i fremtiden vil være ARGO, der skal udbyde indsamlingen af affald, herunder storskrald og haveaffald for Lejre Kommune.

Det var forventningen, at lovgivningen skulle træde i kraft i løbet af 2024. Men aftalen er endnu ikke udmøntet i lov, og ordningen med Vej og Park er derfor fortsat ind i 2024. 

Lovgrundlaget for den kommende selskabsgørelse af affaldsindsamlingen er ikke fremsat. 

Det forventes fremsat i det kommende folketingsår 2024/2025. 

Derfor er endelig dato for ikrafttrædelse og eventuel overgangsordning fortsat ukendt.

Indsamlingsordningen:
Indsamlingen har i årene 2021 – 2023 resulteret i 259,6 tons affald indsamlet som storskrald. Heraf er 42,5 procent gået til forbrænding, og 57,5 procent er gået til genanvendelse.

Det er en særdeles høj andel af genanvendelse i en storskraldsordning set i forhold til landets øvrige kommuner. 

 


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig