Lejre Kommunes kontrolgruppe har sammen med Udbetaling Danmark rejst tilbagebetalingskrav og/eller besparelser med en nettogevinst på 3.4 millioner kroner i 2023.

Indsats mod socialt bedrageri

I 2023 har Lejre Kommunes kontrolgruppe gennemgået og afsluttet 67 sager. 

Del denne artikel

Tekst af Conny Probst.

LEJRE: Formålet med Kontrolgruppens arbejde er at medvirke til, at udbetalinger sker på korrekt grundlag. Hovedparten af de gennemgåede sager i 2023 stammer fra egen drift, herunder virksomhedsbesøg. 27 procent af sagerne stammer fra registersamkøring i Den Fælles Dataenhed og 15 procent fra anonyme henvendelser. 

I Kontrolgruppen har der i 2023 særligt været fokus på sygemeldte selvstændige (med henblik på at sikre at de ikke er aktive i virksomheden samtidig med, at de modtager sygedagpenge) og registersamkøringer fra Den Fælles Dataenhed. 

Kontrolgruppen samarbejder med mange forskellige eksterne parter, blandt andet Fødevarestyrelsen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Skattestyrelsen og politiet. 

Kontrolgruppen har endvidere et vigtigt samarbejde med Udbetaling Danmark. 

Provenue 2023
Lejre Kommunes kontrolgruppe har sammen med Udbetaling Danmark rejst tilbagebetalingskrav og/eller besparelser med en nettogevinst på 3.4 millioner kroner i 2023.

Foruden et krav om tilbagebetaling kan kommunen indgive anmeldelse til politiet, hvis der er tale om for eksempel gentagelsestilfælde eller tilbageholdelse af oplysninger. 

Efter Aktivloven skal der ske politianmeldelse, hvis der træffes afgørelse om tilbagebetaling,hvor  kravet udgør mere end 21.500 kroner eller uoplyst udlandsophold på mere end 14 kalenderdage.

I 2023 har Kontrolgruppen indgivet en politianmeldelse.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig