Idéen om en Grøn Pris er drøftet på møder i Grønt Råd og er inspireret af kommunens uddeling af andre priser

I ”Plan- og bæredygtighedsstrategi 2023”, der er i offentlig debat frem til udgangen af januar 2024, kan man læse om solcellepark-fremtiden i de forskellige områder, Se kortet længere nede i artiklen.

Klimaet kalder på handling – men noget spænder ben

Lejre Kommune har et mål om at være klimaneutral og klimarobust senest i 2050. Det kræver særligt indsatser inden for blandt andet vedvarende energi med solceller. Men her spænder blandt andet Transportkorridoren ben for projekter. 

Tekst af Conny Probst.

LEJRE: I DR kunne man tidligere på måneden høre om godsejer Johan Scheel, der drømmer om at etablere en solcellepark på nogle af sine marker – og producere grøn strøm til mellem 10.000 og 16.000 husstande. Men han er løbet ind i problemer; en stor del af arealet, der ligger langs Holbækmotorvejen, er omfattet af en såkaldt transportkorridor.

– Lad os bruge transportkorridorerne til et fornuftigt formål – nemlig solceller – i stedet for, at de ligger øde hen. Solceller er ret enkle at stille op. Og de kan tilsvarende enkelt fjernes igen, hvis et fremtidigt politisk flertal skulle blive enige om projekter i de korridorer, som lige nu udgør et uudnyttet grønt potentiale, skriver borgmester Tina Mandrup i et indlæg hos Altinget.

I ”Plan- og bæredygtighedsstrategi 2023”, der er i offentlig debat frem til udgangen af januar 2024, kan man læse om solcellepark-fremtiden i de forskellige områder: 

Gevninge og omegn 
Landskabet ved Gevninge og omegn er del af Nationalpark Skjoldungernes Land. Lov om Nationalparker forhindrer opstilling af større tekniske anlæg.

Der er derfor ikke muligt at opstille nye energianlæg som solcelleparker eller vindmøller i det åbne land ved Gevninge og omegn. 

Kommunalbestyrelsen vil se velvilligt på muligheden for at opstille vindturbiner eller mindre vindmøller i eksisterende eller nye erhvervsområder, hvis det kan ske inden for lovgivningens rammer.  

Ejby og omegn 
Muligheden for opsætning af solcelleanlæg og vindmøller er begrænset af kystnærhedszonen, der strækker sig fra kysten og tre kilometer ind i landet. 

Det betyder, at opstilling af vindmøller og større solcelleanlæg med udsigt til eller tæt på fjorden ikke er muligt. 

Kommunalbestyrelsen vil se velvilligt på muligheden for at opstille vindturbiner eller mindre vindmøller, hvis det kan ske inden for lovgivningens rammer.  

Kirke Sonnerup 
Med Kommuneplan 2021 blev der udlagt et område til et solenergianlæg på markerne rundt om Trudsholm Gods, øst for Kirke Sonnerup. Lokalplanlægningen af dette areal er i gang. 

På grund af den statsligt udlagte transportkorridor er området mellem Trudsholm Gods og motorvejen ikke udlagt til solceller. 

Kommunalbestyrelsen har et ønske om, at dette område også inddrages til solceller og har rettet henvendelse til transportministeren for at få dispensation til at placere solceller inden for transportkorridoren. 

Kirke Såby 
I forbindelse med forhøringen til Plan- og bæredygtighedsstrategien er der kommet et konkret ønske om at etablere et solenergianlæg med solceller på marken nordvest for Vester Såby.  

Lejre 
Igennem de seneste år og senest i forbindelse med høringen af Kommuneplan 2021 er der debatteret områder til solceller øst for Gøderup. 

Landskabet øst for jernbanen er et landskab, der i forvejen er præget af tekniske anlæg og vil være mindre sårbart overfor et solenergianlæg. 

Osted og omegn 
I forbindelse med forhøringen til Plan- og bæredygtighedsstrategien er der indkommet to forslag til placering af større solcelleanlæg vest for Osted. 


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig