Kumult! er en videreførelse af Lejre Kommunes børnekulturindsats, Dronten, som har eksisteret siden 2018 og hvert år sørger for, at alle børn i Lejres kommunale og selvejende dagtilbud og folkeskoler oplever kunst- og kulturforløb med en professionel kunstner.

Kumult! er en videreførelse af Lejre Kommunes børnekulturindsats, Dronten, som har eksisteret siden 2018 og hvert år sørger for, at alle børn i Lejres kommunale og selvejende dagtilbud og folkeskoler oplever kunst- og kulturforløb med en professionel kunstner.

Kultur og kunst i dagtilbud og skoler

Kumult! er Kulturregion Midt- og Vestsjællands ambitiøse børnekulturprojektet – og Danmarks største børnekulturindsats. 

Tekst og foto af Conny Probst

LEJRE: 21.000 børn og unge deltager i dette skoleår i Kumult! – Kulturregion Midt- og Vestsjællands børnekulturprojekt. 
De deltagende kommuner er – foruden Lejre – Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø.

590 skoleklasser og 415 dagtilbudshold får et kulturforløb med professionelle kunstnere. 590 lærere og 600 pædagoger er involveret i forløbene, der bliver varetaget af 70 kunstnere. 

Forløbene dækker mange kunstretninger, for eksempel kunsthop for de 0-2-årige, billedkunst for 2. klasserne, musik for 3. klasserne, drama for 4. klasserne, litteratur for 5. klasserne samt dans og film for 8. og 9. klasserne.

I Lejre Kommune deltager i alt 4.000 børn i kulturprojektet. 

Kreativitet
Kumult! består af i alt 13 forskellige kultur- og kunstforløb pr. år. Tre forløb i dagtilbuddene og ti forløb i skolerne inden for mange forskellige kunstarter. 

Hvert enkelt forløb har en varighed af omkring seks timer med en kunstner eller kulturformidler og foregår som regel over flere dage. 

Omdrejningspunktet i alle kulturforløb er kreativitet og skabende processer. 

Forud for hvert kulturforløb afholdes en forberedende workshop for lærere og pædagoger, hvor de møder den kunstner, de skal arbejde sammen med i det pågældende kulturforløb. 

Fra vuggestue til afgangsklasser
Fra skoleåret 23/24 rulles den fulde indsats ud, og Kumult! rammer dermed 26.000 børn og unge. Indsatsen betyder i sin fulde størrelse, at alle børn og unge hvert år deltager i kulturforløb med forskellige genrer og kunstarter – fra de går i vuggestue, til de går ud af 9. klasse. 

Det begyndte i Lejre 
Kumult! er en videreførelse af Lejre Kommunes børnekulturindsats, Dronten, som har eksisteret siden 2018 og hvert år sørger for, at alle børn i Lejres kommunale og selvejende dagtilbud og folkeskoler oplever kunst- og kulturforløb med en professionel kunstner.

Lejre Kommune er tovholder på Kumult! og har det overordnede ansvar for de tværgående indsatser i de seks kommuner. 

Den samlede indsats er finansieret af Kulturministeriet, 15. Juni Fonden, Kulturregion Midt- og Vestsjælland og den enkelte kommune.

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig