I forbindelse med budgetaftalen for 2024 og overslagsår er det besluttet at reducere budgettet afsat til Ronkedoren. 

Kunst og stjernestunder

Ronkedoren er Lejre Kommunes indsats med kunst og kultur på plejehjem og botilbud. I 2024 halveres budgettet.
 

Del denne artikel

Tekst af Conny Probst.

LEJRE: ”Ronkedoren” er navnet på en række tiltag på Lejre Kommunes tre plejehjem: Bøgebakken Plejehjem, Ammershøjparken Plejehjem og Hvalsø Plejehjem samt på kommunens to botilbud: Solvang og Bramsnæsvig.   

Ronkedoren består af to typer aktiviteter:  

1. Kunst- og kulturoplevelser fordelt over hele året i form af koncerter, forestillinger og fortællinger. 

2. Stjernestunder, som er længerevarende kunst- og kulturforløb, hvor borgerne er medskabende.  I 2023 har der i alt været afviklet  45 kunst- og kulturoplevelser og 15 tjernestunder.    

Kunst- og kulturoplevelserne har eksempelvis været strygerelever fra Musikskolen, fortællinger, sangarrangementer og en jazz-fusions-koncert med musikere og lærere fra Musikskolen.  

Stjernestunder bestod i foråret 2023 af ”Erindring og fortælling”, hvor beboernes erindringer blev trukket frem via dufte og deling af minder, som til sidst blev inddraget gennem sang og fortællinger.  

Efterårets Stjernestunder har været afviklet i samarbejde med Musikskolen. Plejehjemmene har haft besøg af en rytmiklærer og holdt rytmiktimer sammen med både børnehavebørn og plejehjemsbeboerne. Der var stor deltagelse fra begge sider; beboerne sang, blæste sæbebobler, viftede med tørklæder og havde glæde af samværet med børnehavebørnene. Mange af børnene havde taget tegninger med til deres sidste besøg. 

Ronkedoren 2024 
I forbindelse med budgetaftalen for 2024 og overslagsår er det besluttet at halvere budgettet afsat til Ronkedoren.

Der planlægges derfor med en reduceret udgave af Ronkedoren i 2024.  

De første koncerter og Stjernestunder er ved at blive planlagt. Her skal der blandt andet være koncert med ”Babulja” og igen et generationsmøde, hvor børnegrupper fra de nærtliggende børnehaver er blevet inviteret med på de tre plejehjem. På botilbuddene planlægges også en koncert, men med en anden gruppe. 

Derudover er der planlagt besøg af et fortælleteater.   

Stjernestunder vil i foråret blive rammesat af to billedkunstnere, som i forløbene vil fokusere på sansning gennem duft, lyd og materialer. 

Der har hidtil været afsat 320.000 kroner årligt til Ronkedoren. Derudover har hvert plejehjem og botilbud selv betalt et mindre beløb – i alt 50.000 kr. fordelt på de fem institutioner.   

I forbindelse med budgetaftalen for 2024 og overslagsår er det besluttet at reducere budgettet afsat til Ronkedoren. 

I budget 2024 og 2025 er Ronkedoren reduceret med 160.000 kroner, mens reduktionen er 110.000 kroner  i 2026 og 2027. 

 


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig