Lejre Erhvervsforum siger farvel til funktion og byder velkommen til nyt medlem af bestyrelsen.

Forperson Alice Nielsen glæder sig over ansættelsen af Jesper Risom ny koordinator, der skal hjælpe med at implementere LAG Fjordlandets udviklingsstrategi.

LAG Fjordlandet annoncerer støtte til tre nye projekter og ansættelse af ny koordinator

LAG Fjordlandet har den 6. juni afholdt bestyrelsesmøde og indstillet tre nye spændende projekter til at modtage LAG-midler.

Del denne artikel

LAG Fjordlandet har på konstituerende bestyrelses- og indstillingsmøde d. 6. juni udvalgt tre projekter, der modtager økonomisk støtte for deres innovative og bæredygtige tilgange:

1. Hvalsø Byforum med projektet Jætternes Dal: Dette projekt sigter mod at skabe en unik oplevelsespark, der kombinerer natur og kulturarv. Med støtte fra LAG Fjordlandet vil projektet kunne udvikle faciliteter og aktiviteter, der tiltrækker både
lokale og turister.


2. Harebakkegårdens Grundejerforening med støtte til renovering af mole: Projektet har til formål at renovere og forbedre molefaciliteterne, hvilket vil styrke de lokale maritime aktiviteter og sikre et bedre miljø for bådejere og besøgende.


3. Gershøj Forening 111 med støtte til renovering af Gershøj Landhandel og Kulturcafe: Dette projekt vil revitalisere den historiske landhandel og kulturcafe, skabe et kulturelt centrum for lokalsamfundet og tiltrække besøgende til området. Forretningsudvalget udgør nu Bestyrelsen i LAG-Fjordlandet har valgt Ulrik Nørregaard til næstperson og Charlotte Steinmark til kasserer, begge udgør sammen med forperson Alice Nielsen forretningsudvalget. Trio’en udgjorde også ansættelsesudvalget og havde afprøvet at samarbejde med arbejdet omkring jobopslaget og udvælgelsen af kandidater til samtale samt udnævnelsen af ny koordinator.


Ny koordinator til at lede vejen
Efter at LAG Fjordlandets projektkoordinator Charlotte Schwartzlose opsagde sin stilling før generalforsamlingen i April, er Jesper Risom nu blevet ansat som LAG Fjordlandets nye koordinator med opstart til august. Med en stærk baggrund inden for forretningsudvikling, innovation og projektledelse, vil Jesper spille en central rolle i at føre vores udviklingsstrategi ud i livet.

Jesper Risom:

“Jeg er begejstret for at blive en del af LAG Fjordlandet og ser frem til at arbejde tæt sammen med lokale aktører for at styrke vores fælles udvikling. Min erfaring som iværksætter med firmaet OMVENDT har lært mig vigtigheden af at tænke innovativt og bæredygtigt. Jeg tror på, at vi gennem samarbejde og innovation kan skabe bæredygtige løsninger, der kommer hele området til gode.”


Levering på LAG Fjordlandets udviklingsstrategi
Vores udviklingsstrategi fokuserer på bæredygtig udvikling, styrkelse af lokale ressourcer og fremme af innovative løsninger til gavn for vores lokalsamfund. Jesper Risoms erfaring og visioner er i tråd med disse mål, og han vil spille en central rolle i at bringe strategien til live.

Om LAG Fjordlandet
LAG Fjordlandet arbejder for at fremme bæredygtig udvikling i lokalsamfundene i Lejre og Frederikssund kommuner. Vi støtter projekter, der bidrager til økonomisk vækst, social samhørighed og miljømæssig bæredygtighed. Vores udviklingsstrategi er centreret omkring disse kerneværdier og har til formål at skabe en dynamisk og bæredygtig fremtid for alle i området.

Praktiske oplysninger
Næste ansøgningsrunde har deadline 15. september 2024. Se mere på www.lag-fjordlandet.dk eller de sociale medier, Instagram og Facebook.
Evt. spørgsmål kan rettes til forperson Alice Nielsen på alice.nielsen5@gmail.com eller mobiltlf. 52147223, se mere på https://lag-fjordlandet.dk/


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig