Lejre Erhvervsforum siger farvel til funktion og byder velkommen til nyt medlem af bestyrelsen.

Valget til forperson blev vundet af Alice Nielsen. Hun havde ligesom den anden kandidat været med i bestyrelsen siden den stiftende generalforsamling 21. juni 2022.

LAG Fjordlandet har udpeget ny forperson og ny bestyrelse

LAG Fjordlandet er en forening der har fokus på udvikling i landdistrikterne i Lejre og Frederikssund kommuner. LAG Fjordlandet uddeler godt 2 min. kr. om året i fem år til projektholdere, der har spændende projekter indenfor rammevilkår eller erhvervsudvikling.
 

Del denne artikel

LEJRE: Ved den ordinære generalforsamling d. 25. april 2024 deltog ca. 35 medlemmer af de ca. 110 medlemmer i LAG Fjordlandet. Det smukke kursuscenter Ådalen ved Ejby Ådal lagde rammer til. LAG Fjordlandet er en bredt funderet lokal demografisk forening i Lejre og Frederikssund, som det er gratis at være medlem af, og formålet er, med EU midler, at støtte lokale erhvervs- og rammevilkårsprojekter med 2 mill. kr. årligt. LAG er forkortelsen for Lokale Aktions Grupper, som dannes i partnerskaber med kommuner som geografisk ligger i landdistrikterne. Der er 26 LAG i Danmark.

Den afgående forperson’s beretning
Trine Krebs forelagde beretning om året 2023 hvor 2 millioner kr. er blevet tildelt lokale projekter. De støttede projekter er:
● Brænderiet Gedelille
● Osted Kulturhus
● Puchtours
● Lyndby By- og Bådelaug
● REWORK
● Venslev Kulturhus
● Hegnsholt
● Jordkontakt
● Æbleland

Det gode samarbejde i bestyrelsen og med koordinator Charlotte Schwartzlose blev også nævnt i beretningen. Størstedelen af de nævnte projekter er beskrevet på LAG Fjordlandets instagram og facebook sider, også en veludført opgave udført af Charlotte Schwartzlose.
Året havde også bragt afsked med suppleant Jørgen Christiansen. Ildsjælen fra Skibby blev mindet i forsamlingen for mange af de tilstedeværende, huskede Jørgen, som deltog aktivt og interesseret fra den spæde start i foråret 2022. Trine Krebs delte også nyheden om at koordinator Charlotte Schwartzlose har opsagt sin stilling pr. udgangen af maj 2024, og det pålægger den nye bestyrelse at ansætte en ny koordinator hurtigst muligt.

Valget til forperson
Valget til forperson blev vundet af Alice Nielsen. Hun havde ligesom den anden kandidat været med i bestyrelsen siden den stiftende generalforsamling 21. juni 2022. Afstemningen viste tæt løb mellem de 2 kandidater og blev vundet af Alice Nielsen med et snævert flertal. Alice Nielsen’s valgtale motiverede til at fortsætte arbejdet i bestyrelsen, som har sikret de bedste projekter i forbindelse med udvælgelsen og kvalitetssikringen i forbindelse med indstillingsmødet. Bestyrelsens forskelligheder og mangfoldighed blev også rost under valgtalen, som fra Alice’s vinkel resulterede i sunde diskussioner, flyttede meninger og holdninger samtidig med at nysgerrigheden og debatterne åbner nye vinkler og perspektiver. “Også for mig personligt” citat Alice Nielsen. Slutteligt delte Alice sin erfaring som interesse for erhvervslivet og sit virke som selvstændig strategisk freelancekonsulent, og formandsposten i Lejre Erhvervsforum. Samt sit fysiske ståsted solidt plantet i begge kommuner: 10 år på landstedet mellem Kr. Hylling og Nr. Hyllinge, før 7 år i Skuldelev, da datteren gik på Skuldelev Skole fra børnehaveklasse til 6. klasse og tidligere slægtsgården i Lyngerup og tiden på Fr. sund Gymnasium.


Valg til bestyrelsen
Der skulle vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, da Erik Huusfeldt Larsen ikke ønskede genvalg, og Camilla Adelsted Mikkelsen og Ulrik Nørregård var på genvalg. Samt den afgående forperson Trine Krebs post. Generalforsamlingen valgte Camilla Adelsted Mikkelsen, Ulrik Nørregaard, Dorthe Killerich og Malene Bloch Bjerringgaard til bestyrelsen. Jan Lau Jensen og Jens P. Andersen modtog valg til suppleanter.


Praktiske oplysninger
Næste ansøgningsrunde har deadline 15. maj 2024. Se mere på www.lag-fjordlandet.dk eller
de sociale sider på Instagram og Facebook.


 

 


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig