Legepladsen på Børnehuset Møllehuset skal udvides med cirka 600 m2.

Legeplads udvides

Børnehuset Møllehuset i Kirke Sonnerup får større legeplads og flere p-pladser.

Del denne artikel

Tekst af Conny Probst.

KIRKE SONNERUP: I sensommeren 2023 besluttede kommunalbestyrelsen sig for at udvide Børnehuset Møllehuset.  Den planlagte tilbygning, som opføres vest for det eksisterende børnehus, vil blive placeret på et område, der i dag rummer et af børnehusets største og nyeste legeredskaber.

Møllehuset har – i forhold til den kommende kapacitet – et forholdsvis lille legepladsareal sammenlignet med de nyere børnehuse i Lejre Kommune. Det er svært at finde en placering til legeredskabet inden for de eksisterende rammer, og derfor har kommunalbestyrelsen besluttet at udvide legepladsen med cirka 600m2.

Med børnehusets til- og ombygning etableres der et vuggestuelegeområde på den nuværende parkeringsplads. 

Derfor etablerer man tillige parkeringsforhold for enden af sidevejen. 

Der er pt. seks parkeringspladser, og med den nye placering udvides antallet af pladser til 16 p-pladser. 

Økonomi til udvidelsen – herunder etablering af hegn omkring det nye område og udgifter til landinspektør – kan indeholdes i det allerede bevilgede budget.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig