Med kortlægningen ønsker Danmarks Naturfredningsforening, Gate 21 og Aalborg Universitet at inspirere og motivere kommunerne til at gøre mere for at affaldsforebygge og for at fremme omstillingen til en mere cirkulær økonomi.

Med kortlægningen ønsker Danmarks Naturfredningsforening, Gate 21 og Aalborg Universitet at inspirere og motivere kommunerne til at gøre mere for at affaldsforebygge og for at fremme omstillingen til en mere cirkulær økonomi.

Lejre Kommune er i den bedste kategori

Lejre Kommune er god til at håndtere genbrug og affald

Tekst af Conny Probst.

LEJRE: Kommunerne kan yde et stort bidrag til omstillingen til et affaldsfrit og bæredygtigt samfund.  Der er dog markant forskel på, hvor meget de enkelte kommuner rent faktisk gør for at forebygge affald.

I Danmark smider vi alt for meget ud. Mad, emballage, elektronik og meget andet havner direkte i skraldespanden, og ifølge Eurostat er vi blandt de lande i EU, der producerer allermest husholdningsaffald per indbygger.

Heldigvis er flere og flere kommuner i Danmark begyndt at arbejde aktivt på at nedbringe mængden af affald, viser en kortlægning, som Danmarks Naturfredningsforening, Gate 21 og Aalborg Universitet for andet år i træk har lavet på baggrund af kommunernes egne affaldshåndteringsplaner og DK2020-klimaplaner.

Kortlægningen viser dog også, at der fortsat stor forskel på, hvor meget kommunerne gør for at undgå de store affaldsmængder. 

For hvor nogle kommuner har iværksat flere konkrete tiltag og samtidig sat kvantitative mål på området, er der flere kommuner, der slet ikke beskæftiger sig med affaldsforebyggelse i deres affalds- og DK2020-klimaplaner. 

Samtidig mangler en række kommuner fortsat at opdatere deres affaldshåndteringsplan.

I top
Danmarks Naturfredningsforening har opdelt kommunerne i fire kategorier. Og Lejre Kommune er en af de få kommuner, der havner i den bedste kategori: Kategori 4. 

Inspiration og vidensdeling
Med kortlægningen ønsker Danmarks Naturfredningsforening, Gate 21 og Aalborg Universitet at inspirere og motivere kommunerne til at gøre mere for at affaldsforebygge og for at fremme omstillingen til en mere cirkulær økonomi.

Her kan kommunerne få overblik over, hvilke konkrete tiltag de andre kommuner arbejder med, og hvor der er erfaringer at trække på inden for de forskellige fokusområder og virkemidler.

I Lejre Kommunes affaldsplan for 2023-2028 er der fokus på forebyggelse, reparation og direkte genbrug. 

Fakta: Kategori 4

• Kommunen har konkrete initiativer i deres affaldshåndteringsplan eller DK2020-plan om affaldsforebyggelse og forberedelse med henblik på genbrug, der rækker udover kravene i den nationale affaldsplan.

• Kommunens affaldshåndteringsplan er opdateret efter 2019.

• Affaldshåndteringsplanen eller DK2020-planen indeholder konkrete, kvantitative målsætninger for affaldsreduktion og/eller genbrug.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig