Flere er blevet opmærksomme på gamle olietanke, som de ikke vidste, var på deres ejendom.

Lejre Kommune skal udføre Miljøtilsynskampagner

Del denne artikel

LEJRE: Lejre Kommune skal  – i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen – udføre to miljøtilsynskampagner om året. 

Kampagnerne skal udføres på virksomheder og husdyrbrug. 

Lejre Kommune har i 2023 udført en informationskampagne på husdyrbrug om reglerne for læskure samt en informationskampagne rettet til virksomheder og erhvervsdrivende med olietanke på 6000 l og derover.

188 virksomheder, landbrug og borgere i Lejre Kommune har modtaget informationsmateriale om regler for olietanke på 6000 l og derover. 

Kampagnen har både rettet sig til virksomheder og landbrug, der er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn. Og derudover til virksomheder og landbrug, der ikke er omfattet af dette krav, samt borgere der ejer olietanke på 6000 l og derover.

Det har ledt til dialog med borgere med mellemstore olietanke, hvoraf enkelte er blevet sløjfet. Og flere er blevet opmærksomme på gamle olietanke, som de ikke vidste, var på deres ejendom.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig