Strækningen langs Allerslav Huse har i en periode væres afspærret, da belægningen på vejen er blevet udskiftet med en nyudviklet støjsvag testbelægning, som skal reducerer støjen fra trafikken.

Strækningen langs Allerslev Huse har i en periode væres afspærret, da belægningen på vejen er blevet udskiftet med en nyudviklet støjdæmpende testbelægning.

Lejre Kommune tester holdbarheden af støjsvag asfalt 

Som et forsøg er en del af Lejrevej blevet belagt med en ny type støjsvag asfalt. Asfaltens holdbarhed skal testes i samarbejde med Vejdirektoratet og Teknologisk Institut.

LEJRE: Den del af Lejrevej, der løber igennem Allerslev Huse, har fået ny asfalt: En nyudviklet støjdæmpende asfalttype med navnet Xtra Low Noise (XLN).

Den støjsvage asfalt har effekt på veje, hvor der køres med mere end 50-60 km/timen for personbiler og mere end 70 km/timen for lastbiler. Køres der med lavere hastighed, vil motorstøjen være mere dominerende end rullestøjen – og så er effekten for lille.

Strækningen ved Allerslev Huse er valgt, fordi der er bebyggelse tæt på vejen, og fordi asfalten på vejen var skadet og trængte til at blive fornyet.

“Vejstøj er et stort problem for mange borgere i Lejre Kommune. Vi har begrænsede midler til at gøre noget ved problemet, og mange af de mest trafikerede veje er ejet af staten. Men lige her har vi haft mulighed for at deltage i et forsøg og samtidig gøre en forskel for nogle af de borgere, som har vejstøjen helt tæt på”, siger Bjørn Lykke Sørensen, formand for Lejre Kommunes udvalg for trafik, miljø og byggeri.

Kommunen vil løbende observere vejstrækningen for at konstatere, om XLN-asfalten har samme holdbarhed som de øvrige typer af vejbelægning.

I øvrigt er Lejre Kommune i løbende dialog med Vejdirektoratet og transportministeren om støjen fra de store statsveje. Kommunen håber, at nogle af de afsatte penge til støjreduktion vil blive brugt til f.eks. støjværn langs motorvejen i Lejre Kommune.

”Ud over det er vi ved at sætte farten ned til 40 km/t i en lang række af vores landsbyer. Det gavner trafiksikkerheden, samtidig med at det har en positiv effekt på vejstøj”, tilføjer Bjørn Lykke Sørensen.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig