Det reducerede energiforbrug medførte samlet set en økonomisk besparelse på 2,44 millioner kroner set i forhold til, hvis der havde været samme forbrug som foregående års varmesæson

Det reducerede energiforbrug medførte samlet set en økonomisk besparelse på 2,44 millioner kroner set i forhold til, hvis der havde været samme forbrug som foregående års varmesæson.

Lejre Kommunen gentager spareøvelser

Lejre Kommune kopierer sidste varmesæsons energispareindsatser.

Tekst af Conny Probst

LEJRE: I Lejre Kommune blev der gjort en stor indsats for at spare på energien hen over sidste varmesæson. 

De tiltag fortsætter i indeværende varmesæson.

Det bevirker blandt andet, at man fastholder en rumtemperatur på 19 grader i kommunens bygninger (dog 17 grader i haller, 20 grader i aktivitetscentre, 21 grader i daginstitutioner, tandpleje og ældre-/plejecentre er helt undtaget fra temperatursænkning).

Den udendørs æstetisk belysning på kommunens bygninger – inkl. springvand og lys i søen i Hvalsø – slukkes.

De mange tiltag betød, at der – da fyringssæsonen sluttede 15. maj 2023 – var sparet godt 130.000 m3 naturgas i forhold til varmesæsonen året før. Det svarer til en besparelse på 17 procent. Der blev også sparet omkring 360.000 kWh el, hvilket svarer til en besparelse på 14 procent. 

Det reducerede energiforbrug medførte samlet set en økonomisk besparelse på 2,44 millioner kroner set i forhold til, hvis der havde været samme forbrug som foregående års varmesæson.

Andre tiltag
Sideløbende med ovenstående energitiltag, vil der fortsat blive arbejdet på at reducere energiforbruget i kommunens bygninger. 

Det sker dels ved, at Ejendomme og Teknisk Service fastholder det daglige fokus på driftsmæssige besparelser som eksempelvis driftstider på ventilation, sluk for køleskabe og kaffemaskiner i ferier m.v. 

Desuden sker det i regi af de årlige forslag til energioptimeringstiltag, som bliver fremlagt politisk i starten året (for eksempel etablering af ventilatorer i haller og udskiftning af belysning til LED)  – og endelig i den overgang fra naturgas til for eksempel varmepumper i en række af kommunens bygninger, som skal pågå over de kommende år. 

Økonomi 
Der vil dog ikke kunne opnås samme besparelse som sidste vinter, da udgangspunktet er et andet. 

For eksempel er den reducerede driftstid på ventilationsanlæg høstet – der er ikke blevet skruet op til det gamle niveau efter varmesæsonen. 

Hvor der er sat tænd-sluk-ure på, er disse også blevet siddende, ligesom en del af de skole-køleskabe der blev slukket, ikke er taget i brug igen. 


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig