Lerbjergskoven fylder 120 hektar

Lerbjerg Skov starter forvandlingen

Siden Den Danske Naturfond købte Lerbjeg Skov af Ledreborg gods, er der blevet lagt planer; En Naturplan og en Friluftsplan. Nu skal planerne realiseres, og der venter mere vild natur til gavn for biodiversiteten. Samtidig bliver skoven mere tilgængelig, og den vil byde på flere oplevelser til gavn for de tobenede. 

LERBJERG: Lerbjergskovens 120 hektar, syd for Hvalsø står, foran en forvandling. Lejre Kommune står for driften, og projektet sætter i gang nu.  

Den nye Friluftsplan, der beskriver stisystemer, shelterplads mm, er lavet sammen med Naturfonden, Lejre Kommune og Nationalpark Skjoldungernes Land. 

Planen beskriver tiltag, der sikrer god adgang for alle og spændende oplevelser: Der er blandt andet planer om vandrestier, heriblandt en hævet vandresti gennem den genoprettede mose, shelterplads og en ny ankomstplads for besøgende. 

Alt er planlagt med hensyn til naturen.  

– Det bliver spændende at følge forvandlingen af Lerbjerg Skov. Naturgenopretningen vil betyde, at flere arter flytter ind, og det vil give os tobenede større naturoplevelser på sigt. Samtidig har det været vigtigt for os at sørge for, at skoven bliver tilgængelig for flere. Og det sikrer Friluftsplanen med spændene nye muligheder for at komme tæt på naturen, fortæller borgmester Tina Mandrup (V). 

Et hjem til Hasselmusen 
Naturfonden vil i de kommende måneder genoplive flere tørlagte skovmoser, så de får den naturlige vandstand tilbage. 

Det gavner især truede og sjældne sommerfugle som Skovperlemorsommerfugl og Kejserkåbe. Der kommer også bedre levesteder til den truede hasselmus, som Lejre kommune har en særlig beskyttelsespligt for. 

Skoven skal omlægges fra at være dyrket skov til naturlig skov uden skovhugst med varierende træarter, aldre og skovlysninger – så flere plante- og dyrearter kan finde en plads i Lerbjergskoven. 

Ændringerne i skoven vil også være til gavn for de mere almindelige arter som rådyr og skovens fugle. 

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig