Markfirbenet findes allerede i området så forventningen er, at tiltagene vil sætte skub i udbredelsen.

Markfirbenet findes allerede i området så forventningen er, at tiltagene vil sætte skub i udbredelsen.

Markfirbenet får gode kår i Lejres gamle grusgrav

Beskyttede arter kræver særlige vilkår. I Lejres gamle grusgrav er der nu gjort rart for Markfirbenet 

LEJRE: Lejre Kommune har beskyttelsespligt for Markfirbenet, og den gamle grusgrav i Lejre er et oplagt sted til at sikre den optimale betingelser. 

For Markfirbenet, Lacerta agilis, kræver varm og tørre omgivelser. 

Derfor er jorden skrabet af og et porøst materiale lagt øverst, så de kan grave deres æg ned. 

I bunden af grusgraven ligger nu en bunke marksten, og så er der ryddet for skyggende buske og træer.   

Markfirbenet findes allerede i området så forventningen er, at tiltagene vil sætte skub i udbredelsen. 

Arbejdet skal udføres nu, inden ynglesæsonen for alvor går i gang.  

Den 9. maj fra klokken 15.30 til klokken 16 inviterer Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri interesserede til at høre om det planlagte arbejde i grusgraven. 

Udvalgsformand Bjørn Lykke Sørensen byder velkommen, og naturmedarbejder Kaare Tvedergaard Kristensen fortæller om Markfirbenet og dets levesteder.  

Den gamle grusgrav i Lejre er også kendt som “kælkebakken ved Højbyvej”. 

Markfirbenet er gået betydeligt tilbage i de sidste 100 år, kan man læse på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Markfirbenet kendes let fra det almindelige firben på sin kraftigere bygning og kortere ben. 

I Norden kan det blive op til 23 cm lang. Heraf udgør kroppen seks til ni cm, resten er hale.

Om foråret kendes hannen let fra hunnen på sine grønne kropssider med mørke pletter. Hunnen er lidt større end hannen og gråbroget både på ryg og sider. 

Hos begge køn er der et gennemgående lysegråt bånd langs ryggens sider.

Der er størst chance for at se markfirbenet, når det solbader. Det sker oftest midt på formiddagen og sidst på eftermiddagen.

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig