Martin A. Hansen er optaget i Dansk Litteratur Kanon fra 2004 sammen med 14 andre forfattere.

Martin A. Hansen boede de sidste fem år af sit liv i huset Salum i Allerslev. Han elskede egnens historie og gjorde sig tanker om vikingetiden og Skjoldungerne, som han mente ikke bare var sagnfortællinger.

Martin A. Hansens gravsted på Allerslev Kirkegård

Martin A. Hansen er optaget i Dansk Litteratur Kanon fra 2004 sammen med 14 andre forfattere.  

Tekst af Conny Probst. Foto Klaus W. Rasmussen.

LEJRE: Martin A. Hansen blev født i 1909 i Strøby på Stevns. Han blev en af det 20. århundredes mest berømte, danske forfattere med radioromanen ”Løgneren”, fra 1950 som den bedst kendte og mest solgte. 

Skønt han kun fik et kort liv – han døde som 46-årig – digtede han en lang række noveller og fortællinger, hvoraf en del foregår i hans barndomsland på Stevns.

Martin A. Hansens forfatterskab omfattede også samfundsdebat og historieskrivning. 

Mod slutningen af modstandskampen i besættelsestiden fra 1940-45 deltog han ikke med pistol, men med pen. 

Hans forfatterskab omfatter blandt andet romanerne Jonathans rejse (1941) og Lykkelige Kristoffer (1945) og mange samlinger af fortællinger og essays, blandt andet Tornebusken (1946) og Agerhønen (1947).

Orm og Tyr
På Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i Hillerød hænger et portræt af Martin A. Hansen malet af vennen Sven Havsteen-Mikkelsen i 1955. De to kunstnere kendte hinanden fra krigens tid. 

Omkring 1950 begyndte et egentligt samarbejde om det historiske værk Orm og Tyr (1953). I romanen beskriver Martin A. Hansen den særlige nordiske overgang fra hedenskab til kristendom, og fortællingen illustreres af Havsteen-Mikkelsen. 

Martin A. Hansen boede de sidste fem år af sit liv i huset Salum i Allerslev. 

Han elskede egnens historie og gjorde sig tanker om vikingetidens Skjoldungerne, som han mente ikke bare var sagnfortællinger. De mange fund på egnen efter hans død bekræfter, at der har været en virkelighed bag fortællingerne, som ville have glædet ham.

I maj 2021 døde sønnen, Hans-Ole Hansen – grundlæggeren af Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter, der i dag hedder Sagnlandet Lejre. 

Han ligger også begravet på familiegravstedet på Allerslev Kirkegård.

Kilde: Kunst i det offentlige rum i Lejre Kommune. 


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig