Glim gamle skole – den del, der ligger modsat hovedvejen.

Dispensation til at etablere kostafdeling på Glim Skole

TAMU-arbejdsmarkedsuddannelser har fået dispensation til at anvende Glim Skole til uddannelsessted for voksne med en kostafdeling for op til 30 personer.

Del denne artikel

Tekst af Conny Probst. Foto Klaus W. Rasmussen.

GLIM: TAMU opretter umiddelbart plads til i alt 64 elever, mens kostafdeling skal rumme elevværelser til i alt 30 personer.

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 1 for Glim Skole. Ansøgningen har været i naboorientering. Der er kommet bemærkninger fra tre naboer.

Af bemærkningerne fremgår bekymring for støj, hærværk med mere grundet elevernes alder og udfordringer. Dette blandt andet med henvisning til dårlige erfaringer fra tiden med FGU Lejre.

To af naboerne anmoder om et møde mellem dem selv, TAMU og Lejre Kommune. 

Alle tre udtrykker ønske om retningslinjer, der kan minimere eventuelle gener.

Lejre Kommune ejer ejendommen og udlejer den til TAMU, der i deres ansøgning beskriver en striks politik vedrørende alkohol og euforiserende stoffer samt fokus på hensyn og respekt for andre.

Fakta om TAMU:

• TAMU er en arbejdsmarkedsud dannelse baseret på reelle produktions- og serviceydelser.
• Målgruppen er 18-30-årige unge, der på grund af personlige og sociale vanskeligheder ikke har tilknytning til arbejdsmarke det eller er under uddannelse.
• Efter endt TAMU-uddannelse er eleverne klar til et rigtigt job.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig