Ejby ådal vue fra nordlige sti. Foto: Vores sted, Lejre Kommune

Ejby Ådal er et yndet udflugtsmål for både kommunens borgere og for besøgende, der ønsker at opleve den unikke kystnatur.

Naturperlen Ejby Ådal

Skiltene omkring Ejby Ådal skal opdateres med blandt andet information om selve området, dets natur og dyreliv.
 

Del denne artikel

Tekst af Conny Probst. Foto: Vores Sted, Lejre Kommune.

EJBY ÅDAL: Ejby Ådal og de omkringliggende kystskrænter er en af Lejre Kommunes absolutte naturperler.  Landskabet er kendetegnet ved høje stejle skrænter og en imponerende ådal, der er hjemsted for et væld af sjældne arter og en mosaik af naturtyper, som kystnært overdrev, kær, væld og engarealer.

Ådalen er fredet og udgør et af kommunens i alt fem Natura 2000 områder. 

Afgræsning med geder
I Natura 2000 områder har kommunen til opgave  sammen med lodsejere  at sikre, at naturindholdet bevares og forbedres. 

Derfor holder kommunen opvækst af træer og buske nede og har aftaler med kvægholder om at afgræsse store arealer. 

Nogle af arealerne er for stejle og ufremkommelige for kvæget, og her arbejder administrationen på at indgå aftaler om afgræsning med geder. 

Geder kan bevæge sig i et skrånende landskab, og de er gode til at græsse uønsket opvækst ned. 

Nye skilte og renovering af låger
Ejby Ådal er et yndet udflugtsmål for både kommunens borgere og for besøgende, der ønsker at opleve den unikke kystnatur. 

Området krydses af flere vandre og cykelruter, og mange ankommer i egen bil. 

Kommunen har derfor i mange år arbejdet for gode adgangsmuligheder. 

De seneste år er trappeforløbet ned mod kysten renoveret, og nu er tiden kommet til fornyelse af de gamle infoskilte. 

Skiltene opdateres blandt andet med information om området, dets natur og dyreliv og kort med anbefaling til vandrerute. 

Stenter og låger, der giver adgang til folde med græssende dyr, sættes i stand. 

Ankomstområdet ved kommunes pplads bliver fornyet med ny skiltning og siddepladser. 

Endeligt er der udarbejdet en opdateret folder til formidling af Ejby og omegn. 

Arbejdet koordineres med de berørte lodsejere og forventes færdiggjort med udgangen af 2024.

 

 


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig