Et af de forslag, der ikke har opnået stemmer nok er forslaget om etablering af en svømmehal i Hvalsø

Et af de forslag, der ikke har opnået stemmer nok er forslaget om etablering af en svømmehal i Hvalsø

Nu kan du stille dit forslag – men det kræver stemmer at få de gennemført

Det kræver minimum 500 stemmer, at få et forslag til behandling i kommunalbestyrelsen – og det kan være svært, viser en oversigt over udløbne forslag.

Tekst og foto af Conny Probst

LEJRE KOMMUNE: I april 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen at gennemføre et to-årigt pilotforsøg med borgerdrevne forslag. Forsøget går under navnet ”Stil dit forslag” og trådte i kraft i november 2018.

Kommunalbestyrelsen vedtog i februar 2021 at fortsætte ordningen. 

For at få et forslag i kommunalbestyrelsen kræver det, at der – inden for seks måneder  fra forslaget bliver oprettet på kommunens hjemmeside – bliver indhentet 500 stemmer.

Forslagene kan læses på Lejre Kommunes hjemmeside. Ved redaktionens slutning var der stillet fem borgerforslag, der havde fået mellem 0 og 57 stemmer:

Sæt farten ned på Karlebyvej (57 stemmer).

Forbyd parkering på selve søvej i Hvalsø (26 stemmer).

Opsæt fartmåler på Holbækvej igennem Nørre Hvalsø (0 stemmer)

Fartbump på Stationsvej i Kirke Hyllinge (1 stemme)

Indhegnet hundeområde i Lejre by (0 stemmer).

En svær proces
Listen over tidligere stillede forslag, der er udløbet (ikke har opnået det nødvendige antal stemmer) er lang og størstedelen er ønsker om cykelstier og trafikdæmpende foranstaltninger:

Stier og belysning
Cykelsti fra Skullerup til Såby. Belyst gang- og cykelsti på Bentsensvej efter Bygma. Lys på cykelsti fra Gevninge til Lejre. Bedre cykelsti mellem Lyndby og Lille Karleby og Store Karleby. Cykel/gangsti fra Bramsnæsvigskolen ad Ejby Strandvej-Ejby Havnevej til Knudsvej. Cykelsti fra Kyndeløse Sydmark til Kr. Hyllinge. 

Tændt vejbelysning hele natten. Cykelsti fra Rye til Ejby. Cykelsti langs Bjergskovvej fra Fanøvej mod Bogøvej i Kr. Såby. Skiltning, der markerer, at cyklister skifter vejside i Gl. Lejre og Gevninge. Cykelstier i Hvalsø, Ny Ringstedvej. Flere cykelstier fra Kr. Såby til Kr. Hyllinge og Munkholm. 

Cykelsti fra Rye til Torkilstrup. Flere lygtepæle på stier og veje i Kr. Hyllinge. Forbedring af stisystemer i Hvalsø. Cykelsti mellem Ordrup og Englerup. Gade/vejbelysning i Kr. Såby. Cykelsti/gangsti fra Gershøj til Elverdamsvej samt opsamlingsplads ved Krabbesholmvej. 

Cykelsti til Bramsnæsvigskolen fra Ordrup samt Vintre Mølle. Cykelstier i og omring Hvalsø. Cykelsti fra Sæby til Kr. Hyllinge.

Anlæg
Etablering af afsætnings- og påstigningspladser ved Lejre Station. Flere parkeringspladser ved rådhuset i Hvalsø. Opførelse af flere ungdoms- og andelsboliger. Læskure og belysning ved busstoppestederne før og efter ”Den Røde Smedje”, Elverdamsvejen. Fortorv gennem Gershøj by.

Miljø og planlægning
Arkitekturpolitik for bebyggelse i landzone og bevarende lokalplaner for landsbyerne. Bus direkte fra Gevninge og Lindenborg til Hvalsø. 

Undgå at bruge plasticstrips på vejtræer ved et kommende folketings- eller kommunalvalg. 

Flere ældre- og plejeboliger i Hvalsø. 

Blødgørings-/afkalkeranlæg på vandværkerne i Lejre Kommune. 

Bedre bustider fra Gevninge til Lejre. Flere lejeboliger i Kr. Såby. 

Navneændring af Kyndeløse Sydmark til Kyndeløse Klint. Elektriske cykelpumper på stationerne. Ny tandklinik i Hvalsø. 

Lad grøfter og vejkanter blomstre. Lejre som naturkommune. Skoletandpleje i Hvalsø. Lejre Kommune skal arbejde for at dæmpe støj fra Holbækmotorvejen. Busdækning fra Gershøj via Gevninge til Roskilde. Regler for larmende havearbejde.

Kultur og fritid
Svømmehal i Hvalsø. Udbygning af Hvalsø Hallerne. Byg en svømmehal i kommunen.

Kulturpulje til kommercielle kulturtilbud. Egne parkeringspladser til Hvalsø Bibliotek.

Oprettelse af advokatvagt/gratis retshjælp. Opret et tankesportscenter på Tølløsevej 3 i Hvalsø. 

Etabler en indhegnet hundelegeplads i Osted. 

Børn og læring
En svømmehal i Kr. Hyllinge. Borgervenlige åbningstider på kommunens rådhuse. Renovering af tennisanlæg i Lejre. 

Bedre TV- og internet i kommunen. Etabler en indhegnet hundelegeplads i Osted. Skolehaver for kommunens 3. klasser. Flyt vinterferien. 

Renovering af Osted Skole, bedre indeklima og tag. Hurtig indsats overfor sårbare unge, som er fraværende fra skole. Giv vores børn flere voksne i dagtilbuddene. 

Fornyelse af legepladsen på Nellikevej i Vester Såby. Færre lukkedage i daginstitutioner. Indkøb af 3D-skanner til skoletandplejens tandregulering. 

Trafik(sikkerhed) 
Etablering af cykelsti/fodgængerfelt på Gammelgårdsvej. Rundkørsel i Vester Såby. Byzone v/Englerup/Elverdamsvej. 

Lav Langetoften og Stentoften (Osted) til stillevej. Lyssignal ved rundkørslerne i Hvalsø.

Begræns den voldsomme trafik af store lastbiler gennem Sæby. Lav Ejbyvej om til en 2 plus 1-vej. Lyskryds, Vandingen i Hvalsø. Trafik på Hovedvejen i Osted. Reducer tung gennemkørende trafik i Vester Såby. 

Rundkørsel på Holbækvej, Hvalsø. Rundkørsel ved Biltris. Mindre trafik gennem Biltris. Tunnel eller bro over Elverdamsvej ved Biltris. Gangbro over Hovedvejen ved Osted. Gang- og cykeltunnel under Åsvejen. 

Begrænsning af lastvognstrafik på Hornsherredvej. Hastighedsbegrænsende initiativer på Roskildevej i Hvalsø. 

Rundkørsel på Elverdamsvej ved Englerup. Højresvingsbane på Elverdamsvej ved Krabbesholmsvej.

Nedsæt hastigheden på hovedvej 53, Elverdamsvej. Bump/hastighedsbegrænsning gennem Lyndby. 

Fartbegrænsning på 50 km/t på Hornsherredvej langs Lyndby Strand. Rundkørsel ved Jenslevvejen på Munkholmvejen og lyskryds i Rye-krydset. 

Fartbegrænsning på Hornsherredvej omkring Sofiehøj Friskole. 

Begrænsning af gennemkørende trafik på Sonnerupvej og Sonnerup Gade. Gennemkørsel forbudt for tung trafik på Tølløsevej i Hvalsø efter Sonnerupgaard . Bump og 40 km/t gennem Kirke Hyllinge centrum. 

Ansæt en parkerings- og tilsynsvagt i Lejre Kommune. Fodgængerovergang på Elverdamsvej ved Englerup. Vejbump på Karlebyvej i Kirke Hyllinge. Bump eller lignende på stationsvej i Kirke Hyllinge.

Lukning af Byvejen i Osted for gennemkørende trafik. Trafikdæmpende tiltag på Holbækvej i Hvalsø og bedre markering af cykelsti. Bump/hastighedsbegrænsning igennem Torkilstrup i Kr. Såby. 

Hastighedsdæmpende foranstaltninger på landevejen mellem Kattinge og Kornerup. Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Kongemarksvej. 

Etablering af fartdæmpende foranstaltning i Kirke Hyllinge. Fartnedsættende foranstaltninger på Hornsherredvej gennem Lyndby. Hastighedsbegrænsende tiltag på Roskildevej i Hvalsø. Trafik på Elverdamsvej ved Englerup. 

Hastighedsbegrænsning på 40 km/t (evt. 30 km/t). Reduktion af trafikstøj på Elverdamsvej. Regulering af trafik på Lindenborgvej.

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig