Fra venstre kasserer/viceoldermand Mona Jørgensen, viceoldermand Pia Breddam og oldermand Anne Margaret Pinion.

Ny bestyrelse vil puste mere liv i bylaugets arbejde

Bylauget i Osted vil i højere grad være med til at præge udviklingen i byen. Det kræver fornyelse og synliggørelse.   

Del denne artikel

Tekst og foto af Conny Probst.

OSTED: På årsmødet i Osted Bylaug blev der valgt en ny bestyrelse bestående af oldermand Anne Margaret Pinion, viceoldermand Pia Breddam, kasserer/viceoldermand Mona Jørgensen (der også tidligere har været kasserer) samt viceoldermand Jesper Emil Hansen.

De fire udgør bestyrelsen i et bylaug, der har sin oprindelse i tiden før 1793 og før gårdenes udflytning – udskiftning – fra landsbyen. 

Dengang var bylaugets væsentligste funktion at lede bøndernes drift af jorden og landsbyens fællesskab. 

Det bylaug, som kendes i dag, blev oprettet i januar 1888 med nye vedtægter.

– Vi vil gerne puste noget mere liv i samværet i byen, fortæller de tre kvinder i bestyrelsen, da LejreMagasinet møder dem i Præstealleen med de 60 lindetræer. 

– Vi drømmer om at gøre noget mere ved området ved gadekæret. Pt. skal vi holde hoveridag, hvor bylauget – med assistance fra medlemmer og frivillige – fjerner det tykke lag andemad, renoverer bænkene og rydder op omkring gadekæret.

Kunst og bytorv
Bestyrelsen har flere projekter i støbeskeen: Uddeling af bylaugsprisen, sankthans på idrætspladsen og høstfesten for bylaugsmedlemmer til efteråret.

– Vi vil også gerne prøve at forny bylaugets image, finde på noget nyt for også at tiltrække de unge og børnefamilierne i byen, fortæller de tre kvinder.

– Bytorvet ser forfærdeligt ud. Der er ikke sket noget de sidste ni år. Vi vil gerne sætte vores præg på det. Vi er i dialog med kommunen om området, siger Pia Breddam. 

Der er også nedsat et lille udvalg, der er interesseret i kunst i byrummet. 

Udvalget skal sparke nogle udsmykningsideer i gang og søge fonde.

– Vi stiler højt. De mennesker, der ikke bor lige ved gadekæret, skal også have en fornemmelse af, at der sker noget. Vi vil gerne høre fra folk om, hvad deres område trænger til, siger Anne Margaret Pinion.

Bylauget skal ”bredes mere ud”, er de tre kvinder enige om. 

– Medlemstallet er på vej op. Man kan melde sig ind via hjemmesiden, der også er i gang med at blive opgraderet. 

– Vi skal gøre os synlige i byen igen, siger Anna Margaret Pinion, Pia Breddam og Mona Jørgensen.

FAKTA:
Bylaugets formål er at varetage Osted By og omegns interesser over for offentlige myndigheder, bevare og beskytte landsbymiljøet samt påtage sig andre opgaver af fælles interesser for beboerne.

• Som noget af det seneste er Byvejen blevet renoveret, så trafikken nu kører langsommere gennem byen, og der er skabt plads til cyklister og fodgængere. Et projekt som Osted Bylaug har haft stor indflydelse på.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig