Trods en markant stigning har de 25-39-årige tilsyneladende lidt sværere ved at finde tiden til at få bevægelse passet ind i hverdagen.

Trods en markant stigning har de 25-39-årige tilsyneladende lidt sværere ved at finde tiden til at få bevægelse passet ind i hverdagen. 

Nye motionsvaner har bidt sig fast

Væsentlig flere Lejre-borgere dyrker i dag motion eller idræt sammenlignet med situationen for blot fire år siden. 

LEJRE: Motion og idræt er blevet en fast del af tilværelsen for mange borgere i Lejre Kommune: Hele 74 procent svarer ja på spørgsmålet om, hvorvidt de normalt dyrker idræt eller motion. 

Det viser de seneste tal fra ”Bevæg dig for livet”. 

Og Lejre Kommune vil fortsætte indsatsen for at få endnu flere til at blive fysisk aktive. 

I 2019, hvor undersøgelsen blev gennemført første gang, svarede kun 62 procent  ja. 

Borgmester i Lejre KommuneTina Mandrup,

– Jeg er virkelig glad for at se, at så mange holder fast i de nye, gode motionsvaner. I regi af Bevæg dig for livet har vi sat et mål om, at 75 procent skal være fysisk aktive, og vi er altså snublende tæt på at nå det, lyder det fra borgmester Tina Mandrup. 

Indsatsen fortsætter
Siden 2019 har Lejre haft et samarbejde med ”Bevæg dig for livet”, som er en indsats, der er sat i søen af DGI, Dansk Idrætsforbund og en del af landets kommuner. 

Til nytår udløber visionskommuneaftalen. Men det betyder ikke, at indsatsen stopper – tværtimod: 

– Vi har gjort os nogle vigtige erfaringer, som vi vil bygge videre på. Vi skal have besluttet, hvordan vi helt præcist vil organisere den fremtidige indsats. Men det er oplagt, at det også fremover vil være med foreningerne og de lokale ildsjæle i spidsen – og med vores idræts – og foreningskonsulent som fast støtte og rådgiver. 

– I Kommunalbestyrelsen vil vi naturligvis fortsat følge og støtte bestræbelserne på at få Lejre Kommunes borgere til at bevæge sig endnu mere. Det er faktisk en del af den budgetaftale, som et flertal netop er blevet enige om, understreger Tina Mandrup. 

En aktiv aldersgruppe
Det er stadig aldersgruppen 60-75 år, som er de mest fysisk aktive i Lejre Kommune. Hele 82 procent svarer, at de dyrker idræt eller motion. 

Trods en markant stigning har de 25-39-årige tilsyneladende lidt sværere ved at finde tiden til at få bevægelse passet ind i hverdagen. 

Her svarer 65 procent, at de dyrker motion eller idræt. I 2019 var der kun 50 procent, der svarede bekræftende på spørgsmålet. 

FAKTA: Vandreture hitter
• Undersøgelsen ser også på hvilke motionsformer, der er de mest populære. Og her er der en klar topscorer:

• Hele 68 procent svarer, at de det sidste år regelmæssigt har deltaget i vandreture. 

• I 2019 var det kun 46 procent, der gav det svar. 


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig