Forrest fra v. SB Murer & Sandblæsning Aps,  MK Fjordens Byggeentreprise Aps og Grethe Saabye (K). Bagerst fra v. Trine Post fra StjerneRent APs, Irene og Tommy Kobberskov fra Panacea Aps, Land og By Dyreklinik Aps, Carsten Johnsen, Beierholm Roskilde og erhvervsforums formand Alice Nielsen.

Nytårskur og hyldest til 13 lokale gazeller

Lejre Erhvervsforum holdt nytårskur på Fasaneriet, hvor der samtidig blev sat navn på årets lokale Børsen 2023-gazeller. Det blev fejret med klapsalver, blomster, champagne og flotte taler. Læs talerne i fuld længde, nederst i denne artikel.

Tekst af Conny Probst. Foto Klaus W. Rasmussen.

LEJRE: Sidste år var der otte gazeller, der skulle fejres. I år var der 13 virksomheder, der havde gjort sig fortjent til titlen Børsen Gazelle 2023.

Land & By Dyreklinik ApS, MK Fjordens Byggeentreprise ApS, Panacea ApS, SB Murer ApS og StjerneRent ApS fik overrakt blomster og en flaske bobler af Lejre Erhvervsforums formand Alice Nielsen, da medlemmer af Lejre Erhvervsforum, borgmester Tina Mandrup (V) og Grethe Saabye, formand for udvalget for Erhverv, Klima og Lokal Udvikling var samlet på Fasaneriet.

Teak Gruppen ApS, Digital Montøren ApS, Træhuse.dk A/S, CDN Montage & Transport ApS, MJ Group ApS, Herthadalen ApS, Sun Flower ApS og Bilhuset Midtsjælland ApS var forhindrede i at møde op. Sidstnævnte havde meldt afbud med kort varsel, da man på grund af vejret havde meget travl.

– Kvalitet er kendetegnende for Lejres virksomheder, sagde borgmester Tina Mandrup. Der i sin tale blandt andet kom ind på, at der er for få unge, der vælger en erhvervsuddannelse. Læs hele talen nedenfor i denne artikel.

– Hvem kan ændre på det; det kan I og vi heldigvis gøre i fællesskab, fortsatte borgmesteren og fortalte om de mange tiltag, kommunen gør for at få flere ind på en erhvervsuddannelse. Tiltag, der i efteråret indbragte Lejre Kommune Ørneprisen 2023 for at være den kommune, der har haft den største stigning i søgningen til erhvervsuddannelserne som førsteprioritet blandt unge direkte fra 9. og 10. klasse. 

Statsaut. revisor Carsten Johnsen, Beierholm Roskilde, fortalte om kriterierne for at blive Børsen Gazelle og at det kun er selskaber, der kan komme i betragtning. Læs hele Carsten Johnsens tale nedenfor i denne artikel. 

Grethe Saabye kaldte enkeltmandsvirksomhederne for ”harer”, der kan løbe lige så stærkt som gazeller, men bare ikke var ”flokdyr”. Og hun kaldte gazelle-prisen for en markering og anerkendelse af flere års målrettet indsats. Læs hele Grethe Saabyes tale nedenfor i denne artilel.

Herefter fortalte de fem fremmødte gazelle-vindere om deres virksomhed. 

StjerneRent modtog prisen for anden gang og Panacea for tredje gang. 

Fakta om Børsen Gazeller: Seks kriterier skal være opfyldt:

• Mindst 1 mio. i kr. i nettoomsætning i udgangsåret.

• Regnskabsperiode på fire på hinanden regnskabsår.

• Virksomhedsform ApS eller A/S.

• Fuldt sammenlignelige regnskabstal.

• Summen af driftsresultater over de fire år skal være positiv.

• Væksten over hele perioden (fire år) skal minimum være 100 pct. (en fordobling).

Borgmester Tina Mandrup, Lejre kommune.

Borgmester Tina Mandrup: Velkommen til Nytårskur 2024.
Jeg håber, I alle er kommet godt ind i det nye år. I er travle folk, så tak for at møde frem her i dag – og de næste fem minutter læne jer tilbage i stolen, nyde en lille pause – for nu vil jeg fortælle fabler om Gazeller og flokdyr – og om Ørne.
Sidste år kredsede min tale om kvalitet. Om at fællesnævneren for Lejres virksomheder i høj grad er kvalitet.
Den tale kan jeg jo holde igen – for kvaliteten, den har I stadig …. men det bliver måske lidt kedeligt at høre den samme tale.
For så kan jeg jo også sige det samme næste år, og næste år og…

Kvalitet er nemlig ikke et modelune. Kvalitet er en del af det lange seje træk, som det er at drive virksomhed: At holde fast i kvaliteten på trods af stigende priser og leveringsudfordringer.
Jeg vil nu alligevel holde mig til temaet; kvalitet. For jeg vil tale om forudsætningen for kvalitet. Nemlig; at have gode, dygtige medarbejdere – som kan deres kram. Og som vil arbejde i lige præcis jeres virksomhed.

Har I dem, I skal bruge nu? Så er I både dygtige og/eller heldige.
Har I de medarbejdere og kompetencer, I skal bruge i fremtiden? Det er muligvis svært at vide, men én ting er sikkert, der skal mere end held til.

I Danmark har det desværre i flere årtier ikke været IN at vælge en erhvervsuddannelse. Og derfor er kloge hænder på et godt hoved i dag en “mangelvare”
Og det ser desværre ikke ud til at blive bedre, sådan lige om hjørnet. Der er stadig for få, der vælger en erhvervsuddannelse: De unge – og deres mødre 🙂 har desværre ikke øje for alle de mange spændende uddannelser som findes – og de fantastiske jobs, de kan føre til.

Hvem kan ændre på denne kedelige udvikling? Hvem kan gøre de unges – og mødrenes – fordomme til skamme? Hvem kan vise de unge, hvad en pladesmed laver, hvordan en frisørs hverdag ser ud, hvad en anlægsgartner laver om vinteren?
Det kan I. Heldigvis: For er man den, der har problemet, er det også rart at være en del af løsningen. Og det er I.

Lejre Kommune har allerede givet bolden op – nu skal vi have flere med for at holde bolden i spil:

• Vi har gjort erhvervspraktik for 8. klasserne obligatorisk. Men vi har brug for flere, der tilbyder praktikpladser, så de unge ikke kun er med mor eller far på arbejde. Og sammen med Dansk Industri har vi gjort det nemmere, fordi de unge sammen med deres lærere har forberedt sig på praktikken.

• Vi sender alle folkeskolernes 7. og 8. klasser til DM i Skills. Her kan eleverne på en sjov måde blive klogere på alle erhvervsuddannelserne.
• Vi melder alle 6. klasse til opfinderforløbet Edison; en landsdækkende opfinderkonkurrence, hvor elever skal finde på kreative løsninger. Her kan vi godt bruge nogle lokale virksomheder der vil agere dommere i de lokale konkurrencer.

I efteråret har jeg sendt et brev ud til alle CVR-numre i Lejre Kommune, hvor vi netop spørger til, om I vil være med til at ændre udviklingen – og arbejde for at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. I brevet inviterer vi jer til at samarbejde med vores skoler og spørger om I vil;
• besøge en skole og fortælle om jeres hverdag,
• om I vil tage praktikanter,
• om I vil være dommere i Edison-konkurrencen – eller noget helt fjerde.

Det er her, I kan gøre den forskel, der betyder, at I har gode medarbejder i fremtiden – så I kan opretholde den høje kvalitet, I er kendte for.

Og det betyder noget – det kan ses ved at Lejre Kommune i 2023 fik ”Ørneprisen” af Børne- & Undervisningsministeren. Det er der grund til, at vi sammen kan være stolte af. Vi er nemlig den kommune i hele landet, der har haft den største stigning i søgningen til erhvervsuddannelserne sammenlignet med året før.

Alle kan gøre en forskel. Store virksomheder kan gøre en stor forskel: Vestergaard Company rakte ud til os i Lejre Kommune og vi har kort før jul underskrevet en samarbejdsaftale. Vestergaard vil sende unge lærlinge ud i skolerne, tilbyde praktikpladser og så vil de hvert år afholde en erhvervsmesse for kommunens 8. klasser på Vestergaard. Det bliver ikke bare en ”lukket fest”, for jeg ved, at de gerne vil have mange virksomheder med på messen, og jeg håber derfor, I vil støtte op om dette fantastiske initiativ, som Vestergaard har iværksat.
Lige som i dyrenes verden er der brug for alle, og vi spiller alle en rolle; iværksættere, soloselvstændige, SMV’er, kommune og borgere i det samfund og det økosystem, vi er en del af. Den betydning, påvirkningskraft og gensidige afhængighed af hinanden – den går igen, når talen falder på et andet og vigtigt emne, som ikke er til at komme uden om – klimaet.

For også 2023 – ligesom ’22 – blev et markant år i klimaets tegn (tørke, regn, storm osv.) For at være med til at sætte fokus på vores fælles ansvar og gensidige afhængighed, når det handler om at løse klimaudfordringerne, deltog jeg kort før årsskiftet ved klimatopmødet i Dubai. New Yorks tidligere borgmester, Michael Bloomberg – og filantrop, har taget initiativ til, at Klimatopmødet også skal have deltagelse af borgmestre og guvernører fra hele verden. Bloomberg inviterede derfor et større antal borgmestre til at deltage – på hans regning – og fra Danmark deltog vi 12 borgmestre.
Og jo, det gav mening! For det jo nemt nok, når topministre fra hele verden mødes og sætter mere og mere ambitiøse mål. Men kunsten er jo at udmønte det i virkelighedens verden. Og den – altså virkeligheden – er lidt karikeret sagt der, hvor mennesker lever, bor og arbejder – nemlig i kommunerne.
Fokus rettes i højere grad mod udførerleddet – hvordan får vi omsat mål til handling? Hvordan får vi skaffet finansiering til omstillingen? Hvordan får vi engageret de unge – så de ikke bare bekymret og handlingslammet ser til, men så de føler, at de kan bidrage til at handle på problemerne? Den slags spørgsmål og konkrete udfordringer, tog jeg med hjem i bagagen.
Det står også soleklart, at alle bidrag – små som store – offentlige som private – er en forudsætning for, at vi får vendt udviklingen. Vi har en stor fælles opgave foran os!

Se nu fik jeg nævnt Ørneprisen – så nu er er vi kommet til dyrefablerne: For i dag hylder vi Gazellerne – de virksomheder der springer højest på vækstskalaen, og som løber hurtigere end konkurrenterne. Det er flot klaret, og der er grund til at hylde Gazellerne – men lad os samtidig huske på, at vi alle er flokdyr. Vi kommer længst ved at hjælpe hinanden. Og ved at hjælpe de nye generationer godt på vej. Give dem en plads i flokken, som de kan vokse i, så de er klar til at udfylde vores roller, når vi selv ikke længere kan gå forrest. Når flokken vokser, kan der være behov for nye græsgange. Jeg ved, at mere erhvervsjord længe har været efterspurgt. Derfor er jeg også glad for at kunne fortælle her i dag, at vi har et erhvervsområdet i Kirke Såby, der nu er udbudt til salg. Så er der nogle af jer, der er ved at vokse ud af jeres nuværende rammer – eller kender nogen, der gerne vil være en del af erhvervsfællesskabet Vores Erhvervsliv, ja, så må I endelig guide dem i vores retning – og I ved, at Nynne og Kitt altid står klar til at besvare spørgsmål.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke for deltagelsen i julefrokosten på Herthadalen – og for samtalerne ved erhvervskonferencen, for de besøg jeg har aflagt hos flere af jer i løbet af ´23. Det er altid en fornøjelse. Jeg glæder mig til at komme endnu mere rundt i det kommende år.

Med dette vil takke for samarbejdet, og ønske jer og jeres medarbejdere et godt og indbringende nytår.

Skål.

Forudsætningen for, at det skal lykkes, er, at det sker i samarbejde med borgere, erhvervsliv, landmænd, foreninger, interesseorganisationer, investorer og udviklere. Kort sagt alle, der har en interesse i kommunen og dens arealer, siger viceborgmester Grethe Saabye (K), formand for udvalget for Erhverv, Klima og Lokal Udvikling

Grethe Saabye, viceborgmester og formand for udvalget for Erhverv, Klima og Lokal Udvikling
Kære alle sammen
Rigtig godt nytår skal også lyde fra mig og Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling.
Som vi lige har hørt fra Carsten, så er det at blive Børsen gazelle ikke noget der sker natten – eller nytåret – over.
Det er derimod en markering og anerkendelse af flere års målrettet indsats.
13 gazeller fra Lejre Kommune blev det til ved den seneste gazellekåring.
Det er en flot fremgang fra sidste år, hvor vi ved nytårskuren kunne fejre 8 gazeller.
Hver især har de 13 været på en lang rejse, for at kunne stå her i dag som gazeller. Terrænet har ikke altid været lige let at navigere i, i de mindst fire år rejsen har varet.
Der har været corona-epidemi, krig i Ukraine, tørke og oversvømmelser, galopperende inflation, stigende renter og mangel på arbejdskraft.
Lige om lidt vil de gazeller, som er her i dag, give os et indblik i hver deres rejse mod væksten og kåringen. Men der er også nogle af gazellerne, som ikke kan være med os her i dag.

De otte gazeller er:
• Teak Gruppen ApS ved Taus
• Digital Montøren ApS
• Træhuse.dk A/S
• CDN Montage & Transport ApS
• MJ Group ApS
• Herthadalen ApS
• Sun Flower ApS
• Bilhuset Midtsjælland ApS

Selv om de ikke er med os her til morgen, så synes jeg at de fortjener et stort bifald fra os alle sammen!
At Børsen har valgt gazellen som billede på vækstvirksomheder forstår man jo godt.
Gazellerne ER hurtige dyr. Enkelte af gazellearterne kan nå op på hastigheder tæt på 100, 90 eller 70 km/t.
Men, er gazellerne så de eneste hurtige dyr på sletterne? Nej, tvært i mod.
Ser vi mod naturen lige her i vores egen baghave, så er harerne næsten lige så hurtige, som de hurtigste gazeller. En hare kan nemlig nå hastigheder på 80 km/t. Samtidig er haren lille, let og adræt.
Hvor gazeller lever i flok – så er haren ofte på egen hånd.
Hvorfor taler hun nu om harer ved en gazelle-fejring, tænker I måske?
Jo, det er der en rigtig god forklaring på.
Her i Lejre har vi nemlig rigtig mange andre vækstvirksomheder end gazellerne.
Virksomheder, som måske ikke lever op til et eller flere af de seks gazellekriterier; men som ikke desto mindre er lige så succesfulde.
Her i Lejre Kommune er der, til eksempel, næsten dobbelt så mange enkeltmandsvirksomheder, som der er andels- og aktieselskaber.
Og det vil sige at for hver gang ét ApS eller A/S kan komme i betragtning til en gazelle, så står der to andre virksomheder ved siden af, som bare alene på grund af deres virksomhedsform ikke tages i betragtning.
– Selv om de måske, på de andre fem parametre, leverer lige så gode resultater.
Med andre ord – vækst og succes kommer i mange former – og det er også værd at fejre. Derfor håber jeg, at I vil være med til at udbringe en skål for alle virksomheder i Lejre Kommune – og for at vores erhvervsliv fortsat må trives og gro. Skål og rigtig godt nytår alle sammen!
Nu vil jeg give ordet til formand for Lejre Erhvervsforum, Alice Nielsen, som vil kalde de fem tilstedeværende gazeller herop, så vi sammen kan fejre dem.

Carsten Johnsen, partner, statsuat. revisor Beierholm: Tak for ordet og godt nytår.
Det er altid en fornøjelse at få lov til stå her.
At være med til at fejre de lokale virksomheder som er i rivende udvikling.
Det gir altid en ekstra motivation når vi kan være med til at gi vores kunder lige det ekstra skub, så de øger væksten og beskæftigelsen.
I år er hele 13 Lejre virksomheder kåret til Gazelle. På landsplan tæller Gazellerne 2.781 virksomheder.

Danske virksomheder lever i disse år i et omskifteligt terræn. Det kræver agilitet – og omstillingsparathed bør indgå i enhver forretningsstrategi.
Det gælder også for gazellevirksomheder.
De er først og fremmest dygtige, og de har både mod og vilje. Men årets gazeller lader også til at ha en særlig evne til netop at se muligheder og være omstillingsparate.
Det er værdifulde evner i en tid, hvor vi konstant skal forberede os på det uforudsigelige.


I Beierholm arbejder vi med et koncept vi kalder Beierholm Masterclass for Gazeller.
Her har vi fokus på at bidrage med nyttig viden for ledelsen i primært SMV segmentet.
I år har der særligt været fokus på 3 områder.
• Fokus på virksomhedens risici
• Betydningen af virksomhedens data
• Rettidig omhu omkring bæredygtighed

Han man ikke styr på virksomhedens risici, risikere men at miste kontrollen over sin virksomhed. Det kan være

 • Kontrakter og aftaler med leverandører og kunder.
 • Forsyningssikkerhed kan være altafgørende
 • Prissætning af vare og ydelser – de skal kunne matche udsving i indkøbsvilkår og omkostninger
 • Likviditet – eller især mangle på samme, kan lukke enhver

Data
Alle virksomheder råder over en enorm mængde af data. De virksomheder der formår at opsamle og ikke mindst bruge data i deres styring af virksomheden – De kommer til at løbe forrest.
Hele digitaliseringsbølgen er et levende bevis på det.
Jeg har oplevet virksomheder der forsøger at gentænke sin forretningsstrategi – primært båret af indsamlede data.

Sidst men ikke mindst er der fokus på bæredygtighed.
Har du den rette fokus på bæredygtighed, kan det sætte din virksomhed i førersædet – eller skakmat hvis fokus mistes.
Virksomheder der lykkes det med at indtænke bæredygtighed i forretningsstrategien – De må forventes at være morgendagens virksomheder.
Om et øjeblik vil en hver virksomhed med et mål om at betjene de store danske virksomheder, blive mødt med krav om ESG rapportering. Kan de ikke leve op til det – risiker de at blive fravalgt.

Der er mange veje at gå for at blive en Gazelle. At have styr på de 3 fokuspunkter er bestemt en af vejene. Men der kan også være andre. Besøg Beierholms hjemmeside HER.

Det ligger til gengæld fast hvordan bliver man Gazelle. Det vil jeg kort ridse op.

 • Selskaber med mindst 4 aflagte årsregnskaber
 • Der er vækst i omsætning/bruttoresultat i alle årene
 • Og med mindst en fordobling over 4 år
 • Der er positivt resultat af primær drift
 • Årets Gazeller er opgjort på baggrund af årsregnskab 2022, som aflægges i løbet af 2023
  Det er de simple målepunkter. Men opskriften på at blive Gazelle – den er ikke simpel og ligetil.
  Det er hårdt arbejde, dedikation og forretningssans.
  De individuelle historier skal vi senere høre fra de lokale Gazeller der er til stede i dag.
  Inden vi kommer så langt, vil jeg blot ønske godt nytår, og tillykke til Gazellerne.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig