Et forslag om at gøre Helligrenden mere attraktiv for fisk og øvrig fauna er nu sendt i høring.

Ønsker til Helligrenden

Lejre Kommune har modtaget et forslag fra Fiskeklub København og Den sjællandske Grusbande. 

Del denne artikel

Tekst af Conny Probst.

LEJRE: Projektforslaget går i korthed ud på at udlægge gydegrus, skjulesten og dødt ved og genetablere et sandfang i Helligrenden på en strækning mellem Abbetved og Overdrevsskov. 

Formålet med projektet er at skabe yderligere miljøforbedringer for fisk og øvrig fauna i vandløbet – uden at vandafledningsevnen berøres væsentligt.

Samtidig vil man sikre brinkerne mod nedskridning med udlægning af kant- og skjulesten samt genetablere et sandfang.

Vandløbet skal kunne fungere som gyde- og opvækstvandløb for ørreder med god økologisk tilstand. 

Forslaget er i offentlig høring. 


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig