I december 2024 – januar 2025 er der offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2025, og i maj 2025 forventer man endeligt at kunne vedtage Kommuneplan 2025.

Opdateret tidsplan for Kommuneplan 2025

Den endelige vedtagelse bliver udskudt.

Del denne artikel

Tekst af Conny Probst. Foto Klaus W. Rasmussen.

LEJRE: Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal Udvikling har valgt at udskyde sagen om Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2023 og Kommuneplan 2025. 

Baggrunden er, at flere udvalgsmedlemmer oplevede, at der ikke havde været tilstrækkelig tid til at sætte sig ind og drøfte det omfattende materiale inden udvalgsmødet i april.

Sammen med udskydelsen besluttede udvalget, at kommuneplansagen ved fremtidige behandlinger udsendes i god tid før behandlingen, så der er tilstrækkelig tid til at læse materiale igennem og drøfte sagen.

Beslutningen om at udskyde sagen har påvirkning på den tidsplan, som kommunalbestyrelsen tidligere har godkendt. 

I den reviderede tidsplan skal Plan- og Bæredygtighedsstrategien politisk behandles i løbet af maj. Samtidig med endelig godkendelse af strategien besluttes det, hvilke emner der skal indgå i revision af kommuneplanen, samt hvilke arealudlæg, der skal vurderes nærmere i forbindelse med den nye Kommuneplan.

I løbet af sommeren udarbejder administrationen Forslag til Kommuneplan 2025 med tilhørende miljøvurdering.

I november 2024 behandles Forslag til Kommuneplan 2025 med henblik på udsendelse i offentlig høring i minimum otte uger.  

I december 2024 – januar 2025 er der offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2025, og i maj 2025 forventer man endeligt at kunne vedtage Kommuneplan 2025.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig