Borgmester Tina Mandrup, Lejre kommune.

“Jeg er virkelig ærgerlig over, at den leverandør, vi troede vi havde en aftale med, har trukket sig, udtaler borgmester Tina Mandrup.

Ordningen med fritvalgsbeviser fortsætter foreløbig

Virksomheden AjourCare vil alligevel ikke tilbyde praktisk hjælp og personlig pleje i Lejre Kommune. Derfor fortsætter den nuværende ordning med fritvalgsbeviser.

Del denne artikel

LEJRE: Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde mandag den 24. juni at godkende virksomheden AjourCare som fast “fritvalgsleverandør” af praktisk hjælp og personlig pleje til borgere i Lejre Kommune. Meningen var, at AjourCare fra 1. september ville være det private alternativ til den kommunale hjemmepleje og hjemmehjælp.

Samtidig blev det besluttet, at de nuværende fritvalgsbeviser i Lejre Kommune skulle opsiges. Fritvalgsbeviser giver borgere mulighed for selv at finde en privat leverandør med tilskud fra kommunen, og det er der foreløbig omkring 220 borgere, der har benyttet sig af. Det er kun borgere, som i forvejen er blevet bevilget hjemmehjælp og hjemmepleje, der kan få udstedt et fritvalgsbevis.

AjourCare har netop meddelt, at virksomheden alligevel ikke ønsker at være fritvalgsleverandør i Lejre Kommune. Dermed har kommunen altså stadig ikke nogen fast privat leverandør, som kan tilbyde praktisk hjælp og personlig pleje.

“Jeg er virkelig ærgerlig over, at den leverandør, vi troede vi havde en aftale med, har trukket sig. Dermed lykkedes det så heller ikke i denne omgang at finde en fast leverandør af frit valg. Vi må bare konkludere, at private virksomheder har svært ved økonomisk at få regnestykket til at hænge sammen i Lejre Kommune. Det skyldes helt enkelt, at vi driver vores hjemmepleje så effektivt, at det er svært for de private at tilbyde samme service til samme pris. Og selv om jeg er glad for, at vi er effektive, havde jeg naturligvis gerne set, at vi kunne garantere borgerne det frie valg”, siger borgmester Tina Mandrup.

Fritvalgsbeviser er gyldige i hvert fald året ud
Ordningen med fritvalgsbeviser blev besluttet i november 2023 som en midlertidig ordning, for at Lejre Kommune kunne leve op til lovens krav om at tilbyde borgerne frit valg mellem flere leverandører.

Udvalget for Social, Sundhed og Ældre skal nu tage stilling til, om Lejre Kommune fortsat skal forsøge at finde en fast fritvalgsleverandør. Hvis nye virksomheder melder sig, skal de godkendes af kommunalbestyrelsen. Det kan tidligst ske til september, og hvis Kommunalbestyrelsen til den tid fastholder beslutningen om at afskaffe fritvalgsbeviserne, skal borgerne have tre måneders varsel.

Det betyder altså, at fritvalgsbeviserne vil kunne benyttes i hvert fald frem til nytår.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig